Beton Evlerde Radon Zehiri Tehlikesi

Beton Evlerde Radon Zehiri Tehlikesi

Radon gazı ve bundan imal edilen ürünler pek çok zehirli gazdan daha fazla kanserojen etki yapmaktadır.

1956 yılında ilk kez ev içinde radon ölçümü yapıldı. Türkiye’de 2007 yılı sonunda toplam 54 şehirde 4 bin 337 evde radon ölçümü yapıldı.

Coğrafi yapılardan ötürü bazı kaplıcalarda (Armutlu) yüksek ölçümler elde edildi.

1980 yılında gelişmiş ülkelerde başlatılan çalışmalarla, bazı evlerde madenler için izin verilen miktarın üzerinde radon tespit edildi. ABD, İngiltere, İsviçre ve Norveç’de ev alım satımlarında radon ölçümleri yapılmaktadır. Finlandiya Radyasyon güvenliği Kurulu ise tüm yeni yapılan evlerde gerekli radon önleyici tedbirlerin alınmasını önermiştir.

Ölçüm olmadan evlerdeki radon değeri bilinemez.

Radon ev ortamının yanında özellikle maden ocaklarında, tünellerde, mağaralarda ve yeraltı sularında görülmektedir.

Çocuklar ve yaşlılar yetişkinlere oranla radona karşı daha hassastır.

Sigara ve radonun aynı ortamda birlikte bulunması akciğer kanseri riskini katlıyor.

Evlerde bulunan radonunun büyük çoğunluğu evin yapıldığı yerdeki topraktan gelmektedir. Eğer zemin topraksa, radon kolayca penetre olabilmektedir.

Evlerin birinci ve zemin katlarında radon miktarı fazladır. Eğer zemin çimento ise radon zamanla oluşan çatlaklardan sızmaktadır. Ayrıca su boruları, tesisat duvar arası boşluklar radonun sızmasını kolaylaştırmaktadır.

Radonun yaydığı radyasyon insan vücuduna sindirim ya da solunum yoluyla girer.

Eğer radyoaktif materyalden yapılmışsa duvardan da radon yayınabilmektedir. Özellikle volkanik kayaların kullanıldığı inşaat malzemesi, eğer radon içermekte ise musluk suyu da evlerde bulunan radonun kaynağını oluşturabilmektedir.

Önlemlerden en önemlileri evlerin sıklıkla havalandırılması ve radon kaynaklı topraklarda çeşitli yöntemlerle arındırma yapılmasıdır.

Özellikle soğuk havalarda evlerin ısıtılması sonucu evdeki basınç az ve dışardaki basınç fazla olur ve bu nedenle içerdeki radon oranı yükselir. Aynı durum rüzgarlı havalar için de geçerli olduğu için radon oranı içerde artar.

Yaz aylarında ise iyi havalandırılmış işyeri ve evlerde dışarısı ile basınç farkı olmayacağı için ortamdaki radon seviyesi azalır.

Ev inşa edilecek alanların radon haritası çıkarılmalı ve inşaat alanları radon seviyelerine göre belirlenmelidir. Radonun sızmayacağı kalitede inşaat yapılması ve inşaat malzemesi kullanılması gerekir. Radona dirençli evler aynı zamanda neme ve ısı kaçaklarına karşı da dirençlidir. Bu nedenle koruyucu tedbirler ucuz ve kolaydır. Evlerin havalandırılması radonun evde birikmesini önleyeceği için gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir