Türkiye’de Çevre Kirliliğine Neden Olan Temel Endüstriler Nelerdir

Türkiye'de Çevre Kirliliğine Neden Olan Temel Endüstriler Nelerdir

1.Termik santraller
2.Çimento
3.Şeker
4.Demir çelik
5.Petrokimya endüstrileri

Özellikle termik santrallerde toplam enerji tüketiminin yüzde 60’ı ortalama kükürt içeriği yüzde 1,5 ila 3,5 arasında değişen hatta bazen daha da yüksek olabilen linyit kömürü yakan termik santrallerden gelmektedir. Bu yakıtların kalitesiz olması nedeniyle termik santrallerden çevreye SO2 ve uçucu kül yayılmaktadır. Birim elektrik üretimi başına açığa çıkan kirletici oranı çok fazladır.

Türkiye’de enerji üretiminden kaynaklanan kanserojen SO2, NOX, partikül madde ve diğer kirleticiler uluslararası boyutlarda da tartışılır ölçülerde kirliliğe neden olmaktadırlar.

Avrupa’da en fazla kükürt kirliliğine neden olan 100 termik santral arasında Türkiye’den çok sayıda santral de yer almakta.

Avrupa’nın en kirletici santralleri sıralamasında Türkiye’den;

2. Afşin-Elbistan
32. Seyitömer
35. Yatağan
46. Kangal
65. Soma
santralleri sıralanıyor.

Bunun yanı sıra çimento sanayinin getirdiği partikül madde kirliliği de önemli boyutlardadır.

Türkiye’de bulunan şeker ve çimento sanayilerine ait kuruluşlar oldukça eski bir teknolojiye sahip. Kuruldukları yıllarda şehir merkezinden uzakta olsa bile hızla ve plansız şehirleşme sonucu artık yerleşim merkezlerinde yer almış durumdadırlar.

Sanayileşmenin artmasıyla organize sanayi bölgelerinde meydana gelen kirlilik artık küçümsenemeyecek kadar önemli bir konu.

Daha ucuza daha çok enerji adı altında 3.dünya ülkelerinin en gözde enerji üretim yöntemi termik santrallerdir.

Hava kirliliğinin azaltılması için alınması gereken önlemler, kirlilik kaynaklarıyla etkilenenleri ayırmak, kirletici etkinliği ve kirletici karakteristiklerini azaltmak ve kirletici salınımlarını filtre vb. tekniklerle kontrol etmektir.

Havada taşınan kurşun, ozon, CO, SO2, Hidrokarbonlar, Kanserojen maddeler, Akciğer kanserinin oluşmasında büyük bir payı vardır. İnsanların solunum yollarında bronşlarda iltihaplanma, nefes darlığı astım gibi sıkıntılara yol açmaktadır.

Ayrıca, kansızlık, kalp yetmezliği gibi hastalıklara da yol açmaktadır.

En bilinmeyeni ise kirliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerde kurşundan ötürü beyin etkilenmekte şiddet olaylarında 3 kat artış gözlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir