Atatürk Hutbe Okudu Mu Hutbeyi Nerede Hangi Camide Okudu

Atatürk Hutbe Okudu Mu Hutbeyi Nerede Hangi Camide Okudu

Atatürk Hutbe Okudu Mu Hutbeyi Nerede Hangi Camide Okudu

Atatürk’ün dini yönü tam tanıtılmadığından, o bir din düşmanıymış gibi algılanmıştır.

Meclis normalde daha erken bir günde açılacaktı. Atatürk’ün talimatıyla Meclis açılışı özellikle mübarek Cuma gününe ayarlanmıştır ve 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram camiinde kılınan Cuma namazı sonrası dualarla TBMM açılmıştır.

Atatürk iyi bir din eğitimi alan inançlı bir insandır. Aile ve okuldan aldığı din eğitimine ek kendisini dini konularda camiide hutbe okuyacak kadar iyi yetiştirmiştir.

Atatürk 7 Şubat 1923 Çarşamba günü Balıkesir Paşa Camii’nde bir hutbe okudu:
“Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun.

Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.

İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhi tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak’tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi idi. Millet işlerini Allah’ın evinde yapardı. Hazret-i peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.

Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”

Hutbeden sonra cemaat tarafından 20 soru soruldu.

Atatürk dinin değil; cehalet, bid’atlar, hurafeler ve din istismarcılarının, yurt dışı bağlantılı sahte din adamlarının karşısındaydı.

O, Kuran’ın özüne uygun Hz. Peygamber zamanındaki gerçek İslamiyet’in yanındaydı. Dini ve gerçek din bilginlerini övmüştür.

Atatürk Türk halkının dinini aslına uygun iyi öğrenmesini istemiştir. Bunun için Kur’an’ı, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel din kitaplarını Türkçe olarak yayınlatmıştır. Din eğitimini önemli görüp, okullarda yapılmasını istemiştir.

Mustafa Kemal Atatürkün Dedesi Kimdir İsmi Nedir
23 Nisan 1920 Cuma Günü TBMM Kuruldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir