Öğretmenler Günü Hakkında Yazı

Öğretmenler Günü Hakkında Yazı

Öğretmenler Günü Hakkında Yazı

24 Kasım, Türkiye’de öğretmenlik mesleğiyle uğraşan eğitimcileri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

UNESCO tavsiyesiyle 1994 yılından itibaren bir kaç ülkede 5 Ekim günleri kutlanır. Birkaç Arap ülkesinde ise 28 Şubat günü kutlanmaktadır. Peru’da 1953 yılından beri 6 Temmuz Öğretmenler Günü’dür. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya 28 Mart, Malezya 16 Mayıs ve Avustralya’da Ekim ayının son cuma günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Atatürk, Samsun İstiklal Ticaret Mektebi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmada:
Dünyada her şey için, medeniyet için hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikada ki safhalarının tekâmülünü idrâk etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır…

Başka bir konuşmasında: En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur… demiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir