Ankara’nın Başkent Olmasının Üzerinden 98 Yıl Geçti

Ankara'nın Başkent Olmasının Üzerinden 98 Yıl Geçti

Ankara’nın Başkent Olmasının Üzerinden 98 Yıl Geçti

9 Ekim 1923 Salı günü Malatya Milletvekili Dışişleri Bakanı İsmet İnönü ve 14 milletvekilinin imzasıyla Meclise sunulan tek maddelik “Türkiye Devletinin makarrı idaresi Ankara şehridir” kanun teklifi uzun görüşme ve tartışmalardan sonra oylanarak 13 Ekim 1923 Cumartesi günü çoğunlukla kabul edildi.

İsmet İnönü Ankara’nın neden başkent seçildiğini şöyle açıkladı “Lozan’da Batı dünyasının murahhasları, mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum. Bunlar İstanbul Hükümeti’ni İstanbul muhitini tanıyan insanlar ve yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Bizim bakımımızdan meselenin daha ehemmiyetli ve değişik cepheleri var. Bir defa Boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz, bu vaziyetteyiz. Lozan Antlaşması’yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu’nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz.

Biz hilafeti devamlı bir müessese olarak düşünmüyoruz fakat Ankara’nın hükümet merkezi olması ve hilafet merkezinin İstanbul’da bulunması, ondan kurtulmak için ayrıca bir temel vasıta olacaktır.”

Ankara’nın başkent oluşu her yıl 13 Ekim günü düzenlenen büyük törenlerle kutlanır. Ankara Kalesi’nde başlayan bu törenlere özel kıyafetlerle seymenler, öğrenciler, çeşitli dernek temsilcileri katılır. Törende yapılan konuşmalarda Ankara’nın başkent oluşunun anlam ve önemi anlatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir