İçeriğe geç

Zabıta Ne İş Yapar Hangi Konularda Zabıtaya Şikayet Başvurusu Yapılabilir

Zabıta Ne İş Yapar Hangi Konularda Zabıtaya Şikayet Başvurusu Yapılabilir

Belediyelerin bünyesinde hizmet veren zabıtalar Beldenin düzeni ve esenliği, İmar ve Sağlık ile ilgili görevleri bulunmaktadır. Bu konularda bağlı bulunulan belediyeye ait sınırlar içinde yaşayanlar zabıtalara şikayetlerde bulunabilir. Zabıtalar bağlı bulunduğu belediyelere şikayet edilir.

Zabıtaların görevleri kısaca şunlar;

Tüketicinin korunması yasasına göre yapılan çalışmalar

Zabıta Amirliğine gelen kişilerin şikayetlerinin değerlendirilmesi

Semt pazarı ve diğer gıda ürünleri alışverişi yapılan işyerlerinin denetimi

Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar

İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları

Gayrisıhhi işyerleri ve bunların dışındaki müesseselerin denetlenmesi

Kaçak ilan ve reklam önleme

Seyyar satıcılarla mücadele

Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolü trafik park düzenlemesi kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü

Dilencilerle mücadele

Kaçak et denetimleri

Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi

İmar kanunun yüklediği sorumluluklar

Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek

Beldeye yabancı olan kişilere yardımcı olmak

Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Arşiv

Zabıta Ne İş Yapar Hangi Konularda Zabıtaya Şikayet Başvurusu Yapılabilir Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir