Yün Pamuk Keten Tozuna Maruz Kalanlarda Ortaya Çıkan Hastalık Bisinozis

Yün Pamuk Keten Tozuna Maruz Kalanlarda Ortaya Çıkan Hastalık Bisinozis

Yün Pamuk Keten Tozuna Maruz Kalanlarda Ortaya Çıkan Hastalık Bisinozis

Bisinozis; yün, pamuk, keten tozu gibi organik tozlara maruz kalan işçilerde sık görülen ve çeşitli solunum sıkıntılarıyla birlikte solunum fonksiyon testlerindeki düşüş ile karakterize bir meslek hastalığıdır.

Göğüste sıkışma hissi veya nefes darlığı ve solunum fonksiyon testlerindeki düşüş ile karakterizedir.

Gelişmiş ülkelerde bu problemin ciddiyeti ve yaygınlığı farkedilmiş ve hastalıktan korunma önlemleri yerleştirilmiştir. Gelişmekte olan birçok ülkede ise hastalığın ciddiyeti tam olarak anlaşılmamakta ve koruyucu önlemler çok yetersiz kalmaktadır.

Tekstil ve halıcılık gibi belirli iş kollarında çalışan işçiler özellikle yün ve pamuk tozlarına yoğun olarak maruz kalabilmekte, bu da özellikle akciğerlerin olumsuz olarak etkilenmesine yol açmaktadır.

Bisinozis günümüzde büyük oranda gelişmekte veya gelişmemiş ülkelerde yaygın olarak görülmektedir.

Organik toza yoğun olarak maruz kalınan tekstil gibi işkollarında basit koruyucu önlemlerin alınmasıyla ciddi bir meslek hastalığı olan bisinozisin görülme sıklığının önemli ölçüde azalma gösterebileceği düşünülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir