İçeriğe geç
Arama Yapıldıkça Ağaç Dikilmesini Sağlayan Ecosia Arama Motoru

YÖK Ne Zaman Kuruldu Ne İş Yapar Ne Zaman Kalkacak

YÖK Ne Zaman Kuruldu Ne İş Yapar Ne Zaman Kalkacak

Yükseköğretim Kurulu(YÖK), 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında askeri yönetimin emriyle Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 1982 Anayasası’nın 131. maddesi esasında; Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuştur. Anayasa’ya göre; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. Söz konusu kanun 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur.

Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. 1981 yılında Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlandı.

Oktay Sinanoğlu'nun Kafa Yapısını Anlamak için Bu videonun Tamamını izlemelisiniz – TRT KonuşUyorum

YÖK Başkanları
Prof. Dr. İhsan Doğramacı (21 Aralık 1981 – 9 Temmuz 1992)
Prof. Dr. Mehmet Sağlam (15 Temmuz 1992 – 3 Kasım 1995)
Prof. Dr. Kemal Gürüz (6 Aralık 1995 – 6 Aralık 2003)
Prof. Dr. Erdoğan Teziç (9 Aralık 2003 – 9 Aralık 2007)
Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan (11 Aralık 2007 – 11 Aralık 2011)
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (11 Aralık 2011 – 6 Kasım 2014)
Prof. Dr. Yekta Saraç (11 Kasım 2014 – görevde)

Türkiye’de İlkokuldan İmam Hatip’e Kadar Eğitim Sistemini Amerika Şekillendiriyor

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Bilgi

YÖK Ne Zaman Kuruldu Ne İş Yapar Ne Zaman Kalkacak Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir