Türkiye’de Çocuk ve Ergenlerde Obezite Yaygınlığı Giderek Artıyor

Türkiye'de Çocuk ve Ergenlerde Obezite Yaygınlığı Giderek Artıyor

Türkiye’de Çocuk ve Ergenlerde Obezite Yaygınlığı Giderek Artıyor

Ülkemizde çocuklarda ve gençlerde şişmanlık ve obezite yaygınlığını araştıran çalışmalar incelendiğinde, 0-5 yaş grubu 2567 çocuğun yüzde 8,5’i obez/şişman, yüzde 17,9’u hafif şişman, yüzde 10,3’ü zayıf ve yüzde 5,6’sının ise çok zayıf olduğu belirlenmiştir.

6-18 yaş grubu 2248 çocuğun ise yüzde 8,2’si obez, yüzde 14,3’ü hafif şişman, yüzde 14,9’u zayıf ve yüzde 3,9’unun ise çok zayıf olduğu görüldü. Bu çalışmada BKİ değerlerine göre obezitenin en fazla görüldüğü bölgeler Doğu Marmara (yüzde 12,5), Ege (yüzde 11,4), Akdeniz (yüzde 11,4) ve İstanbul (yüzde 10,8) oldu.

Fazla kiloluluk 6-18 yaş grubunda tüm bölgelerde yüzde 8,8 (Ege) ile yüzde 24,6 (İstanbul) arasında bir dağılım göstermekte ve bölgesel olarak dikkate alınması gereken bir sorun olarak dikkati çekmektedir.

Bölgesel olarak yapılan diğer çalışmalar ele alındığında, Türkiye ve Yunanistan ortak çalışmasının Türkiye ayağında Kayseri’de 6-10 yaş grubunda 1032, 11-17 yaş grubunda 2671 olmak üzere toplam 3703 çocukta yürütülen çalışmada çocukların yüzde 10,6’sının fazla kilolu ve yüzde 1,6’sının obez olduğu saptanmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kentsel bölgelerinde yaşayan 12-13 yaş grubunda 1044 ergen üzerinde yapılan bir çalışmada çocukların yüzde 12’si zayıf, yüzde 12’si fazla kilolu ve yüzde 2’si obez olarak saptanmıştır. Muğla’da fazla kiloluluk ve obezite sıklığının araştırıldığı bir çalışmada 6-15 yaş arasında 4260 birey değerlendirilmiş ve kızların yüzde 7,6’sının, erkeklerin yüzde 9,1’inin obez olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubunda obezite ve televizyon izlerken bir şeyler atıştırma, annenin yaşı ve annenin çalışması, aile geliri arasında ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.

Çocuk ve ergenlerde görülen obezitenin çok yanlış beslenme alışkanlıkları, fazla yeme, aktivite azlığı, ailede obez birey bulunması, tıbbi hastalık, aileden ayrılma ya da anne-babanın boşanması gibi stresli yaşam olayları, aile ve akran sorunları, depresyon ya da diğer ruhsal sorunlarla ilişkili olduğu belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir