Haram Yiyecekler Listesi Nelerdir Helal Bitkisel Ürünler Böcek Yemek Haram Mı

Haram Yiyecekler Listesi Nelerdir Helal Bitkisel Ürünler Böcek Yemek Haram Mı

Haram Yiyecekler Listesi Nelerdir Helal Bitkisel Ürünler Böcek Yemek Haram Mı

Beslenme, insanın vazgeçilmez tabii ve temel ihtiyaçlarından biridir. Beslenmenin temel unsuru gıda maddeleridir. Allah kainattaki her şeyi insan için yaratmıştır. Ancak bazı maddelerin kullanılmasına sınır getirilmiş, bazıları ise yasaklanmıştır. Bir maddenin yasaklanmasının farklı sebepleri vardır. Bir gıda maddesinin dinen helal veya haram kabul edilmesinde ibadet anlayışı yanında insana faydalı veya zararlı olması da temel ve kapsamlı bir kriter olarak kabul edilmiştir.

Hz. Peygamber’in helal lokmaya teşvik etmesi, helal ile beslenmeyenin dua ve ibadetinin kabul edilmeyeceğini ifade etmesi de konunun dikkatle incelenmesini gerekli kılmaktadır. Beslenme insanın fizik yapısı kadar şahsiyetini, dini hayatını ve ibadetini de etkilemektedir.

Kur’ân’ın haram ve helal olan bazı gıdaları sayarken iyi ve temiz şeylerin yenmesinin helâl, pis ve kötü şeylerin yenmesinin ise haram olduğu yolundaki genel ve ilkesel ifadesi temiz ve pis olanın belirlenmesi için çaba sarfedilmesi gerektiğini göstermektedir.

Beslenme, İslâm dininin de belli açılardan ilgi alanı olmuştur. Bunun sebebi, beslenmenin gerek kaynak gerekse sonuçları itibariyle insanın beden ve ruh sağlığını, üçüncü şahısların haklarını, hatta bazı yönlerden sosyal düzeni yakından ilgilendirmesidir.

İslam’dan önce Araplar arasında yiyecek ve içeceklerin hiçbirinden sakınma yoktu. Araplar günümüzde Çinliler gibi leşlere ve böceklere varıncaya kadar her şeyi yiyorlardı. Sadece putlara adanmış olan bazı hayvanları yemiyorlardı.

Bitki kökenli gıda maddelerinin helallik ve haramlık yönünün belirlenmesinde de akıl ve beden sağlığına zarar verip vermemesi ölçü olarak alınmıştır.

Tabiatında iğrençlik, tiksindiricilik ve vahşilik olma kriteri daha çok hayvansal gıdalar için geçerlidir. Hayvanlarda tabiatı bakımından iğrenç, pislik ve vahşilik bulunup dişleri ve tırnaklarıyla kendilerini müdafaa eden, avlarını azı dişleriyle kapıp avlayan ve parçalayan hayvanların yenmesi haram kabul edilmiştir. Buna göre fare, yılan, akrep gibi hayvanlar iğrenç; çaylak, kartal, akbaba gibi kuşlar ve kurt, ayı, aslan gibi hayvanlar yırtıcı olmaları nedeniyle insanlar tarafından yenilmesi haram kabul edilmiştir.

Haram kılma, zaman zaman muhatabı imtihan etme, muhataba ceza verme muhatabın sözünde durmaması, haddi aşması, yasaklar konusunda tecavüzkâr davranması, yasakların yerlerini değiştirmesi vb. nedenler biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bazen de yasakların, putperestliğin hâkim olduğu bir ortamda İslam kimliğinin inşâ edilmesine ve korunmasına dönük olarak gerçekleştiği söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir