Spor İle Yazılı ve Görsel Medya İlişkisi

Spor geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı yazılı basının tirajını, televizyonun izlenme oranını artırmada bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Spor medyaya bu imkanı sağlarken, medyanın da sporun yaygınlaşmasında katkısı vardır.

Spor çok geniş kitlelere hitap eden bir uğraş alanı olarak, gene kitlelere hitap eden medyayla ayrılması mümkün olmayan bir etkileşim ve ilişki içindedir. Çünkü sporun yaygınlaşması ve kitleler tarafından izlenmesi ister yazılı olsun, ister sözlü ve görüntülü olsun medyayla mümkün olduğu gibi, özelllikle futbol, basketbol gibi geniş kitlelere hitap eden spor dallarına yer vererek izlenme oranını artırabilen ve böylece çok büyük reklam gelirlerine sahip olan medya da spora bağımlıdır.

Naklen radyo ve televizyon yayınlarıyla yazılı basın daha çok dünyaya açılma ihtiyacını duymuş, ülkemizde bilinmeyen ve bilinmediği için ilgi görmeyen şubeler yazılı basında yer bulmuştur. Yine naklen yayınlarla birlikte yazılı basında haberden çok yoruma ağırlık verilmektedir.

Ülkemizde radyo televizyon alanında devlet tekelinin ortadan kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan her özel televizyon ilk olarak büyük futbol klüplerin maçlarının yayın haklarını satın alarak ve bu maçları yayınlayarak işe başlamışlardır. Bu durum astronomik rakamların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böylece futbol en önemli ve pahalı bir ürün haline gelmiştir.

Medyanın sporu kitlelere sevdirebilme ve yaygınlaştırabilme özelliği olduğu bilinirken Türkiye’de yayınların özellikle futbol ağırlıklı olması diğer spor dalları açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır. Sporun tüm dallarıyla medyada yer alması, insanların bu sporları yapmaya özendirilmesi ve bu konularda bilgilendirilmesi spor adına arzulanan bir durumdur.

Fakat sporun medyada eğitici ve yönlendirici bir şekilde yer aldığnı söylemek de mümkün değildir. Özellikle basında ve özel televizyonlarda spor adına anlaşılan sadece futboldur. Futbol da çok amiyane tarzda, amigolar seviyesinde tartışılmakta ve bu tarzda programlar ekranları doldurmaktadır. Çok değişik spor dallarının insanlarımıza tanıtılması ve özellikle gençlerimizin bilgilendirilerek yönlendirilmesi için diğer spor branşlarına da yer verilmeli ve spor adına sadece futbolun anlaşılmasına son verilmelidir. Fakat bu durum karşılıklı bir çabayı gerektirmektedir. Çünkü halkımız diğer spor dallarına ilgi göstermediği ve sadece futbol maçlarını izleyerek televizyonların izlenme oranlarını artırdığı müddetçe diğer spor dallarının ekranlarda yer alması mümkün görülmemektedir. Diğer spor dallarına yer verilmediği müddetçe de gençlerin bu sporlara özendirilmesi de zor görünmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir