İçeriğe geç

İnsanlar Her Yıl Medyada Kehanet Yalanlarıyla Kandırılıyor

İnsanlar Her Yıl Medyada Kehanet Yalanlarıyla Kandırılıyor

İnsanlar Her Yıl Medyada Kehanet Yalanlarıyla Kandırılıyor

Türkiye’de genellikle yılın sonlarına doğru Türkiye hakkında uyduruk kehanetlerle ilgili insanlara hiçbir katkısı olmayan ve dinimize uygun olmayan haberler yapılmaktadır.

Bazı iddialara göre sömürgeci ülkeler kehanet adı altında, planladıkları, yapacakları kötülükleri insanlara bu yolla önceden duyurarak insanları tepkisizleştirmeye çalışıyor.

İslam vahyinin oku emriyle başlamış olması, bir bakıma insanoğlunun anlama sorununa bir dikkat çekmiştir. Oku emrinin, aynı zamanda anlamayı ve anlamlandırmayı da içerdiği bir gerçektir.

İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve beş duyu ile algılanamaz âleme gayb deniliyor.

Kur’anda gayb; Bakara, Al-i İmran, Maide, En’Am, Araf, Tevbe, Hud, Yusuf, Ra’d, Nahl, Kehf, Meryem, Mü’minun, Neml, Secde, Sebe’, Fatır, Zümer, Hucurat, Tur, Necm, Hadid, Haşr, Cum’a, Teğabun, Kalem, Cin ve Tekvir Surelerinde toplam 43 kez telaffuz edilmiştir.

İlkel insanlar, ilk zamanlardan itibaren ruhlarla iletişim kurmaya ve onları etki altına almaya yönelmişlerdir. Bu maksatla aralarından görünmeyen âlem yani gaybla ve ilahlarla bağlantı halinde olduğunu iddia eden şaman ve kâhinler çıkmıştır. Bunlar kendilerini yeryüzünde ilahların temsilcileri olarak görmüşlerdir. Müneccim, sihirbaz, kâhin gibi gaybdan haberdar olduklarını iddia eden kişiler bu dönemde ortaya çıkmıştır.

İnsan, ulaşmak isteyip de bir türlü ulaşamadığı, özlem ve ideal olarak gördüğü gayb âlemini, önemli ve güçlü saydığı kimselerin aralamasını beklemiş ve kendisinden üstün özelliklere sahip kabul ettikleri varlıkların gaybı bilebileceğini sanmıştır. Kâhin, büyücü, şifacı, sihirbaz, falcı ve bakıcı gibi isimlerle anılan bu kişiler mistik sezgi gücüne dayanarak, görünmez varlıklarla ilişki kurduklarını ileri sürmüşlerdir. İnsanoğlu bilinmezi ve gayba ait olanı daha çok abartarak ve olduğundan daha farklı bir konuma dönüştürerek anlama eğilimindedir. İşte bu noktada, Yüce Yaratıcı zaman zaman devreye girerek insana yol göstermiştir.

Gaybın içeriği ve bilinmesi konusundaki Kur’an ayetleri iki grupta ele alınabilir: Birinci grup ayetlerde yerdeki ve göklerdeki gaybı bilmenin sadece Allah’a ait olduğu ve Peygamberler de dâhil hiçbir varlığın gaybı bilemeyeceği, gaybı bilme vasfının sadece Allah’ın kendine özgü bir nitelik olduğu açıklanır. İkinci grup ayetlerde ise; bu genel ayetlerin istisnası olarak, Allah’ın, elçilerinden dilediklerine gaybtan dilediği kadarını bildireceği belirtilmektedir.

Tüm bu bilgilerin ışığında medyada Türkiye hakkında x kahinden çok korkutucu açıklamalar vs. ifadeler asla doğru olamaz ve dikkat edilirse bu tür kişilerin bildiği iddia edilen eylemlerin aslında insan yoluyla gerçekleştirildiği görülür.

En çok kullanılan iki isimden biri olan Baba Vanga ve Nostradamus’un Türkiye ile ilgili söylediği iddia edilen 2019 tahminlerinin hiçbirinin tutmadığı görülür ancak bunların hiçbiri haber değeri bulmaz. Medyada 2020 tahminleri diye haber çıkar.

2019’da basında Baba Vanga’nın şu iddiası yer almıştı;
Trump gizemli bir hastalığa yakalanacak ve sağır olacak.

Bir diğer kullanılan isim Fransız Nostradamus’un 2019’da gerçekleşmeyen iddiası;
Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak…

Bilim insanları, kehanetlerin tamamen psikolojiye dayandığını, bütün sağlık ve aşk iksirlerinin aslında 8. sınıf kimya ve fizik ders kitaplarından alındığını, deney yoluyla ispatlamaya çalışıyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Arşiv

İnsanlar Her Yıl Medyada Kehanet Yalanlarıyla Kandırılıyor Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir