Çizgi Filmlerdeki Tehlike Kötüler Kötü Karakterler

Çizgi Filmlerdeki Tehlike Kötüler Kötü Karakterler

Türkiye’de faaliyet gösteren bazı çizgifilm kanallarında çizgi filmlerin içeriklerinde sürekli korkutucu olaylar ve karakterler bulunuyor. Bunları izleyen çocuklar ya kötü karakterleri örnek alıyor ya da kaygı bozukluğu yaşıyor ya da ahlakı bozuluyor. Çocuklardaki kan korkusu özellikle bazı çizgi film kanallarında yayınlanan çizgi filmlerden ortaya çıkıyor. Bu çizgi filmleri izleyen çocuklar korkuyu öğreniyor ve ilerleyen yaşamlarında sürekli kaygı bozukluklarıyla uğraşıyor.

Okul öncesi dönem çocukları günümüzde pek çok çevresel uyarana maruz kalmaktadır. Okul öncesi çağa yönelik olarak çeşitli televizyon kanalları, çocuk programları, çizgi filmler, DVD’ler, internet kaynakları bulunmaktadır. Çocuklar televizyon izlemeyi çok fazla tercih etmektedirler. Çocuklar televizyon izlerken eğlenmenin yanı sıra dünyayı anlamak ve tanımak için de izlerler.

Çizgi filmlerin okul öncesi dönem çocukları üzerinde olumsuz pek çok etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler çizgi filmlerin içeriklerinin olumlu olup olmamasıyla ilişkilidir. Televizyonun bu dönemde çok fazla izlenmesi çocuğun gelişiminde birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu dönemde çocuklar herhangi bir çizgi filmde gördüğü bir hareket veya olayı olduğu gibi yapmaya çalışabilir.

Okul öncesi 5 yaş grubu çocukların izledikleri çizgi filmlerdeki saldırgan içerikli görüntüler, çocukların serbest oyunları sırasındaki saldırganlık düzeylerine etkisi görülmüştür.

Buna göre çocuklara biri saldırgan içerikli, biri eğitici içerikli olmak üzere iki adet çizgi film izletilerek, çocukların oyun davranışları gözlenmiştir. Araştırma sonucunda, saldırgan içerikli çizgi film öğelerini çocukların oyunlarının başlangıç aşamasında daha çok kullandıkları, sonrasında pek kullanmadıkları saptanmıştır. Gözlenen olumsuz davranışların oyun sırasındaki rolleri canlandırırken gözlendiği, oyun bitiminde olumsuz davranışların da ortadan kalktığı görülmüştür. Ayrıca saldırgan içerikli çizgi film izlendikten sonra sergilenen olumsuz davranışların süreklilik göstermedikleri gözlenmiştir.

Eğitici içerikli çizgi filmin izlenmesinden sonra ise çocukların oyunlarında çizgi filme ait unsurların gözlenmediği ancak daha sakin nitelikteki oyunlara yöneldikleri saptanmıştır.

Yurt dışında 4 yaş grubundaki çocuklarla yapılan çalışmada televizyonun çocukların yürütücü işlevleri üzerinde olumsuz etkisi olduğu bulundu. Amerikan Pediatri Akademisi, 2 yaşın altındaki çocukların televizyon izlememelerini, daha büyük çocukların ise günde en fazla 1-2 saat televizyon izlemelerini, ebeveynlerin de çocukların izledikleri programları denetlemelerini önermiştir.

Çocuklar izledikleri çizgi filmlerdeki karakterleri rol model olarak benimsemektedirler.

Çizgi filmlerde olumsuz mesaj olarak kıskançlık ve kardeşiyle geçinememe, küfür etme, cimrilik, cinsellik, şikayet etme, saldırganlık, çıkar ilişkisi, hile yapmak gibi mesajlar verilmektedir. Yurt dışında yapılan bir çalışmada 2-5 yaş arasında şiddet içeren programlar izleyen erkek çocukların ileriki yıllarda (7-10 yaş) problem davranışlarının artmasında etken olduğu bulundu.

Ayrıca izlenen programların çocukların saldırganlık ve şiddet içeren davranışlarını tetiklediği saptandı. Bu nedenle çocuklar tarafından izlenen programların içeriklerinde olumlu davranış kalıplarının olması gerekmektedir.

Çocukların izledikleri çizgi film içerikleri yayıncı kanal tarafından tekrar düzenlenebilir. Genel olarak bütün çizgi filmlerin çocukların yaş ve gelişim özellikleri bakımından incelenerek yayınlanması sağlanmalıdır.

Çocuklar kendilerini ana karakter ile özdeşleştirdikleri için bu karakterlerin verdiği mesajların genellikle olumlu olması gerekmektedir ve olumsuzlar çıkarılmalıdır.

Ailelerin çocuklarıyla çizgi film izlerken daha fazla vakit geçirmeleri ve çocuklarının yaş ve gelişim seviyelerini dikkate alarak çizgi filmlerin seçiminde titiz davranmaları önerilmektedir.

Ailelerin çizgi filmlerin izlenme sürelerini denetim altında tutmaları önerilir.

Aile içinde çizgi film izleme konusunda belli kuralların olması ve bu kurallara uyulmasına dikkat edilmesi önerilir.

Okul öncesi eğitimciler ile ailelerin, çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki kötü etkileri konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

Seyredilmesi Yasaklanan 9 Çizgi Film

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir