Borsa Manipülasyon Nedir

Borsa Manipülasyon Nedir

Sermaye piyasaları uzun vadeli fon arz edenler ile uzun vadeli fon talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır. Sermaye piyasası araçlarından hisse senetlerinin işlem gördüğü yer ise borsalardır.

Borsalarda yerli, yabancı, küçük, büyük, şahıs veya kurumsal olsun yatırım yapan tüm kesimler için en önemli unsur güvendir. Borsalarda güven ve istikrarı sarsan en önemli unsurlardan biriside manipülasyondur.

Manipülatif faaliyetlerin tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri söz konusu iken bu işlemlerden en çok zarar gören kesim, kâr elde etmek amacıyla manipülatörlerin varlığından habersizce hisse senedi piyasalarına fon arz ederek şirketlerin finansmanında büyük rol oynayan tecrübesiz küçük yatırımcılardır.

Manipülasyon suçunun amacını, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek, haksız ve yanıltıcı hareketlerin engellenmesi doluşturmaktadır. Bu suç ile yatırımcıları bir sermaye piyasasında işlem yapmaya yöneltecek, diğer bir ifade ile piyasanın doğal seyrine müdahale edebilecek hareketler önlenmek istenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir