Beyin Göçü Nedir Kısaca

Beyin Göçü Nedir Kısaca

Beyin göçü başarılı zeki insanların (bilim insanı, hekim, mühendis vb.) ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir.

Beyin göçünün nedenleri şunlar;

Yüksek vergiler ve tatmin edici olmayan maaşlar, istikrarsız ekonomi, siyasetin iş dünyasını kontrol etmesi, adaletsiz yöneticiler, atamalarda kayırma, kurumsallaşamama, bilim ve teknoloji politikalarında yapılan yanlışlar, teknolojinin zayıf ve ithal ediliyor olması, Ar-Ge’ye önem verilmemesi, altyapı ve teşviğinin az olması, eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması, nitelikli iş gücüne talebin az olması,

Avrupa ve Amerika’nın Beyin Göçü Almasının nedenleri şunlar;
Ödenen dolgun ücretler, gelişmişliğin cazibesi, yüksek yaşam kalitesi, politik istikrar, hızlı kalkınma ve yüksek tüketim, bilim ve teknoloji zenginliği ve ihraç edebilme gücü
Ar-Ge teşvikleri, deneyimli destek personeli olanakları
Planlı eğitim, bilimsel yeterlilik, kariyer fırsatları
Nitelikli iş gücüne olan yüksek talep
Prestij ve çocukların geleceğine yönelik olanaklar

Türkiye gelecekte ihtiyacı olacak şekilde ve istihdama yönelik nitelikli eğitim politikası geliştirmeli. Gelişmiş ülkelere bedava nitelikli işgücü kazandıran yabancı dilde eğitim sistemi bilim dallarını kapsamayacak şekilde düzenlenmelidir.

Uluslararası anlaşmalarla yüksek nitelikli işgücünün serbest dolaşım olanağı sağlanması ve yurt dışındaki nitelikli insanlar ile Türkiye’deki üniversitelerin işbirliğini geliştirecek uzman iletişim ağları kurulması bilgi ve teknoloji transferinde, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının ülkesine aidiyet duygularının gelişmesinde yararı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir