Batıl İnanç Bidat ve Hurafe Nedir Kısaca Örnekleri

Batıl İnanç Bidat ve Hurafe Nedir Kısaca Örnekleri
Batıl İnanç Bidat ve Hurafe Nedir Kısaca Örnekleri

Bid’atler(İbadetlere bir şey ilave etmek bid’attir): Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet’te bulunmayan ve Ashabca da bilinmeyen, özellikle din esaslarına ilişkin sonradan çıkma kimi ibadet ve davranış biçimleri ve inanca yönelik yorumlar. (Mevlit okutmak gibi)

Batıl İnançlar: Dinde kesinlikle yeri olmayan, fakat günlük hayatta dinin bir parçasıymış gibi gösterilen ve gerçekte dindışı olan, hatta dinin özüne ters düşen kimi inanç ve davranış biçimleri. (Nazar boncuğu takmak gibi)

Hurafeler: Sonradan uydurulan ve genellikle İslâm’ın gerçeğiyle bağdaşmaz batıl inançları veya çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.

Bazı Bid’at, Batıl İnanç ve Hurafelerden örnekler;
Ağaçlara çaput bağlamak, dilekte bulunmak, çocuk istemek ve fayda göreceği inancı
Akşam ve yatsı ezanları okunurken köpek ulursa o civarda birinin öleceği inancı
Arabanın önünden tavşan geçmesinin uğursuzluk sayılması
Arife günü dikiş diken kadının ölmüş çocuğu varsa onun derilerini diker vs.
At nalının uğurlu sayılıp, kapılara asılması inancı
Ay ve güneş tutulmasının büyük ve ünlü kişilerin ölümüne işaret olacağı düşüncesi
Ayakta pantolon giymenin yoksulluğa işaret ettiği inancı
Ayın 13. gününün uğursuz sayılması
Ayna kırılmasının uğursuzluk sayılması ve aynanın kırıldığı evin 7 sene iflâh olmayacağı düşüncesi
Bardağın kırılmasının hayra alamet olduğunun söylenmesi
Başı ağrıyan bir kadın camiye gider; yazması ile camiyi süpürür ve yazmayı tekrar başına örterse ağrısı geçer inancı
Başlık parası, toprak bastı parası
Baykuş, kara karga kimin evinde öterse o haneden cenaze çıkacağı inancı
Baykuşun ötmesi, bacaya konma ve uçmasından, tavşanın kaçmasından horozun vaktinden evvel ötmesinden, köpeğin ulumasından çeşitli manaların çıkartılması
Bazı kabir ve türbelere kurban adamak
Bebek ayak tabanından öpülürse erken yürüyeceği inancı
Bir evden ölü çıkarsa o evdeki su kaplarının boşaltılması ve eğer boşaltılmazsa Azrail suları ellediği için başka birinin ölebileceği inancı
Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer, yarısını da geri bırakırsa, artık ekmek onu, çağıracağı için kazaya belaya uğramadan geri döneceği inancı
Bir kimseye süt verilirken içine bir parça kömür ve yeşil yaprak atılmazsa, hayvanın sütü kesilir inancı
Bir şeyi kırk kere söylersen olur inancı
Biri gurbete giderken arkasından su dökülürse hem kazaya uğramaz, hem de gurbetten çabuk dönermiş inancı
Boyu ölçülen çocuk kısa kalırmış!
Büyükleri karşılamak için, seyahat vs için kurban kesip kanını akıtma
Cenaze çıkan evde 40 gün ışık yakılır. Ruh geldiğinde odasını aydınlık bulsun diye.
Cenaze geçerken tırnaklara bakılmaz.
Cenaze merasimlerinde müzikli aletler çalma ve çelenk gönderme adeti (Hıristiyanlık adetidir.)
Cenaze yıkanırken teneşirin altına dökülen su, bir şişeye konup habersiz sarhoşa içirilirse içkiyi bırakır.
Cenazeleri götürürken yüksek sesle zikirler, tekbirler, ağıtlar yapma inancı
Cincilik, falcılık, muska, nazar boncuğu takmak, kurşun dökmek.
Cuma akşamı ev süpürülürse meleklerin kanadı kırılır,
Cuma günü ev süpürmek günahtır,
Cumartesi günü çamaşır yıkamak uğursuzluk getirir.
Cumartesi günü yorgan kaplanırsa, sahibinin ölüsü o yorganın üstünden kalkarmış inancı
Çamaşır kazanı uzun süre ateşte bırakılmaz, bırakılırsa o evden cenaze çıkar denir.
Çamaşır kazanında uzun süre atlet bırakılırsa o evden cenaze çıkar.
Çarşamba günü süt içmek, ev satın almak iyi değildir.
Çarşamba günü yorgan kaplayan hastalanır.
Çeşitli beklentilerinden dolayı duvarlara ayakkabı ve hayvan kafası asma inancı
Çocuğu yaşamayan bir kadın bir yatıra “Bunu sana sattım” der ve kurban kestirir. Çocuk dünyaya gelince eğer kız ise adını satı, oğlan olursa Satılmış koyar. Aksi halde çocuğu yaşamaz.
Çocuğun göbeği,cami duvarına veya avlusuna gömülürse dindar, medresenin bahçesine (okulun) veya avlusuna gömülürse âlim, ahıra gömülürse malcı olurmuş. Ayrıca suya atılırsa huyu temiz, evin içinde bir yere gömülürse gözü dışarıda olmazmış.
Çocuğun kırkı çıkmadan tırnağı kesilirse ya arsız ya da hırsız olurmuş.
Çocuğun üstünden atlanırsa boyu kısa kalır.
Çocuk çamaşırları gün batımına kadar dışarıda kalırsa çocuk büyülenir.
Çocuk doğan evden kırk gün dışarıya bir şeyin verilmemesi,
Doğum yapan kadın yedi gün çocuğunun yanından dışarı çıkmaz. Çıkarsa cinniler gelir çocuğu götürür. Başka bir çocukla değiştirir.
Doğuran kadının (lohusanın) bulunduğu yere süpürge, Kur’ân, soğan, sarımsak aşılırsa “alkansı” lohusa ve çocuğa zarar vermez.
Dört yapraklı yonca bulanın talihi açılır.
Elden ele makas alınmaz.
Eller birbirine bağlanmaz, bağlanırsa kısmetin kesilir denir.
Erkek çocuğun kesilen ilk saçı atılmaz, bereketi artsın diye babasının cebine konur.
Ezan okunurken köpek uluması, karga ve baykuş ötmesinin uğursuzluk sayılması.
Falan ağaca çaput bağlanırsa dert ve tasalar gider inancı
Gece ayağı ile oynayanın anne veya babası ölür.
Gece ev süpürülürse fakirlik gelir,
Gece kapı arkasında oturan, iftiraya uğrar.
Gece sakız çiğnenmez, çiğneyenler için ölü eti yiyor denir.
Gece sandık açmak, kendi mezarını açmaktır. Yani ölümü çağırmaktır.
Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.
Geceleri aynaya bakılmaz.
Geceleri dikiş dikmenin, tıraş olmanın, tırnak kesmenin, sakız çiğnemenin uğursuzluk ve günah sayılması.
Gelecek hakkında gaibi bildiklerini söyleyen kişilere inanma
Gelin eve ilk geldiğinde kaynanasının iki bacağı arasından içeri girerse saygılı olur.
Gök gürlerken buğday anbarlarına el ile vurulursa hasat çok olurmuş.
Gökkuşağının altından geçen cinsiyet değiştirir.
Güneş battıktan sonra ev süpürülmez, uğursuzluk gelir.
Haftanın belli günlerinde işe başlamanın, temizlik yapmanın ve sefere çıkmanın uğursuzluk sayılması.
Hangi şekilde olursa olsun, fal baktırmak ve falcıların söylediklerine inanmak
Hapse giren, ölmüş birinin yüzüğünü takarsa çabuk çıkar.
Hıdrellez , Nevruz (bahar) bayramı ve Yılbaşı kutlama inancı
İki bayram arasında nikah yapmamak, (Peygamberimiz, Hz. Ayşe ile iki bayram arasında evlenmiştir.)
İki bebek kırkı çıkmadan aynı odada bulundurulmaz. Bulundurulursa birinin büyüyeceğine diğerinin kısa boylu kalacağına inanılır, buna “kırk basar” denir.
İki gelin aynı eve alınmaz.
İnsan üzerinde giysi söküğü dikilmez.
İnsanın önünden kara kedi geçmesi uğursuzluk sayılır.
Kabe’den başka, falan yeri ziyaret eden, yarı hacı olur sözü
Kabristanda definden sonra şeker dağıtılma inancı
Kahve içen oğlan çocuğunun bıyıkları çıkmaz, köse kalır.
Kapı eşiğinde iyi değildir diye oturmamak.
Karı-koca arasını bulmak için muhabbet muskaları yaptırma inancı.
Kayan yıldız ölüme işarettir.
Kaybolmuş malı bulmak için sahtekar hoca ve cindarlara gitme inancı.
Kırkı çıkmamış bebek sokağa çıkarılmaz, mezarlığın yanından geçirilmez; tersi yapılırsa “kırk basar” denir.
Kızın kısmeti açılsın diye, türbeleri dolaştırıp mum yaktırma inancı.
Kötü bir haber duyduğu veya söylediği vakit eliyle bir yere tıklama inancı
Kuş pisliği başa düşerse para gelecek denir.
Küçük çocuk apış arasından bakarsa eve misafir gelir.
Leyleği havada gören o yılı durmadan gezerek geçirir, yerde gören evinde oturur.
Makas ağzı açık kalırsa kefen biçmeye yarar.
Merdiven altından geçilmesi uğursuzluk.
Mezar taşlarına resim yaptırma inancı
Mezarlara elini yüzünü sürmek, türbelerin eşik ve pencerelerini öpmek.
Misafir gidince veya yolculuğa çıkan olduğunda arkasından su dökme inancı
Misafirin ardından ev süpürmek iyi değildir,
Nar taneleri yere düşürülmeden yenilirse cennete girilirmiş.
Nazara uğrayan kişi, kuşkulandığı insanın saçından, ayakkabısından veya elbisesinden habersiz bir parça kesip yakarak dumanı ile tütsülenirse nazarı geçer.
Nazardan korunmak veya kurtulmak için çeşitli nazar boncukları, diş, kemik, tırnak gibi nesneleri takmak
Nikah kıyarken evlenen çiftlerin birbirlerinin ayaklarına basması.
Otururken ayak sallanırsa alacaklı kapıya gelirmiş.
Ölü evinin, gelenlere yemek yedirme inancı
Ölü helvası dağıtmak, yemek vermek.
Ölü yıkandıktan sonra kazan ters çevrilmezse bir başkası daha ölür.
Ölülere kurban kesme ve yardım bekleme inancı
Ölünün kırkıncı ve elli ikinci gecesinde helva dağıtılması inancı
Ölünün yıkandığı yerde yedi gece mum yakılır.
Önünde “beş taş oyunu” oynanan eve fakirlik gelirmiş.
Pazar günü çalışmak uğursuzluktur.
Sabah işe giden erkeğin önünden kadın geçerse işi rast gitmez.
Salı günü başlanan işler yarıda kalır.
Salı günü yola, çıkılmaz, çamaşır yıkanmaz inancı
Soğan kabuğuna basılırsa fakirlik gelirmiş.
Şimşek çakarken kırmızı giysi giyilmez.
Tavşan, tilki ve kara kedi yolu keserse, uğursuzluk gelir.
Tenasüh diğer bir deyimle reenkarnasyon (öldükten sonra ruhun başka bedenlere girmesi) inancı.
Terlik veya ayakkabı ters çevrilirse o evden ölü çıkar.
Türbe ve tekkelere mendil bağlamak, çaput bağlamak, para atmak, horoz adamak, tuz ve şekerler dağıtmak ve bunlarla birlikte ölülerden bir şeyler beklemek.
Yemin eden kişi, yemin ederken sağ ayağını kaldırırsa yemini kabul olmaz.
Yeni doğan bebeğin ağzına üflenirse cana yakın olur.
Yeni doğan bebeğin eline kalem tutturulur.
Yeni doğan çocuğun ilk dışkısı yattığı odanın eşiğine veya beşiğinin altına konursa cadı zarar vermez, nazar da değmez.
Yeni doğan çocukların bahtının güzel olması için çocuğu tekkeleri ve türbeleri gezdirip, tuz, şeker, helva yedirme adeti.

Bazı şeyleri sever, faydalı dersiniz. Halbuki o şeyler, sizin için zararlıdır. (Bakara, 216)
İnsanların en kötüsü, kötü alimlerdir.
Sünnetimden yüz çeviren, benden değildir.
Her bidat sapıklıktır.
Bir toplum, bir bidat çıkarınca; bir sünnet, kaldırılmış olur.
Bidatler yayıldığı zaman, ilmi olanlar bunu açıklasın! Eğer, açıklamayıp ilmini gizlerse; Allah’ın indirdiği (Kur’an-ı kerimi)ni gizlemiş olur.
İbadetlerini bizim gibi yapmayanlar, bizden değildir.
Bizim yaptığımıza benzemeyen her amel, her ibadet merdud (reddolunmuş)dur.
Dinimizde bulunmayan bir şeyi, sevap umarak meydana çıkarırlarsa, bu şey reddolunur.
Peygamber size neyi verdiyse, onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan sakının.
Ümmetimin fesadı sırasında, sünnetimi ayakta tutana; şehid sevabı verilir.
Bir kimse Allah’tan korkarsa, her şey ondan korkar. Bir kimse Allah’tan korkmazsa, o her şeyden korkar.
Ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki; camilerini süslerler, kalplerini ise viran ederler. Onlardan birisi, dinine vermediği ehemniyetten fazlasını elbisesine verir. Bunlar; dünyaları selâmet oldu mu, Ahiret işini kaale almazlar.”
Bir zaman gelecek, sünnetimi öldürecek, dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Allah’ın melekleri ve bütün halkın lâneti, onların üzerine olsun. (Deylemi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir