İçeriğe geç
Hangi Marka Hangi Ülkenin

Alıkoyma Suçunu İşleyenler Hangi Cezaları Alır

Alıkoyma Suçunu İşleyenler Hangi Cezaları Alır

Buna göre Türk ceza kanunu 109. maddede yer alan açıklama özetle şöyle;
Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitme veya bir yerde kalma ögürlüğünden mahrum bırakan kişiye, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Örneğin kişinin bir yere kapatılması, bir yerde tutulması veya bir yere götürülmesi veya bir yere gitmesinin engellenmesi fiilleri, bu tanıma göre cezai yaptırım gerektirmektedir.

Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun temel şekli açısından cebir, tehdit veya hile kullanılmasına gerek yoktur. Örneğin kişi içeride uyumakta iken kapının kilitlenmesi hâlinde, söz konusu suçun temel şekli gerçekleşmiş olmaktadır.

Bu suçun;
a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da bedenen veya ruhen kendini savunamayacak durumda olanlara karşı suçun işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi de bu fıkra kapsamında bir seçimlik nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Suçun işlenişi açısından müşterek faillik durumunun varlığı hâlinde, bu nitelikli unsur oluşur.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Bilgi

Alıkoyma Suçunu İşleyenler Hangi Cezaları Alır Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir