İçeriğe geç

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü İle İlgili Bilgi Yazı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü İle İlgili Bilgi Yazı

BM Çocuk Hakları Bildirisi 20 Kasım 1959 tarihinde güncellenmiş, 20 Kasım 1989 tarihinde BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiş ve 193 ülke tarafından kabul edilmiştir. Bu tarihler 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.

Kanuni ve ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocuklar doğumdan itibaren çeşitli haklara sahiptir. Bunlar eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklardır.

Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir.

Savaş milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir parçasıdır. Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk ölmüş, bir çoğu da sakat veya öksüz kalmıştır. Birçokları aç kalmış veya açlıktan ölmüştür. Milyonlarcası sevdiklerinden ayrılarak mülteci ya da yerinden-yurdundan edilmiş olarak, yollara dökülmeye zorlanmıştır. Çoğu; şiddet, korku ve zorluk dolu ortamda travma içinde yaşamaktadır.

Türkiye’de bazı kültürel anlayışların benimsediği töre kavramlarından ötürü, çocuklar töre kurbanı olmaktadır. Ayrıca ailelerin çocukları arasında kız-erkek ayrımı yapması, çocuk hakları ihlallerine verilebilecek örneklerden birisidir. Kız çocukların okutulmaması, onların başlık parası adı verilen ücret karşılığında evlendirilmesi, çocuk hakları ihlallerine çarpıcı bir örnektir.

2006 yılı sayımlarına göre yaklaşık 25 milyon çocuk nüfusa sahip olan Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesi ancak 1995 yılında uygulamaya geçti. Türkiye’deki 15 yaşından küçük çocukların yüzde 27,7’sinin yoksulluk içinde bulunduğu ve bu oranın kırsal alanlarda yüzde 40,6’ya kadar çıktığını belirtildi. Türkiye’de her 5 çocuktan biri çalışıyor ve bunların yüzde 76,9’unun tarım kesiminde çalışıyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Arşiv

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü İle İlgili Bilgi Yazı Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir