Türkiye’den Beyin Göçünün Nedenleri Nelerdir

Türkiyeden Beyin Göçünün Nedenleri Nelerdir

Türkiye’den başarılı zeki insanların (bilim insanı, hekim, mühendis vb.) ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi, Türkiye’de çalışmayıp yabancı ülkeleri tercih etmesi yani beyin göçünün nedenleri şunlar;

Yüksek vergi oranları ve tatmin etmeyen maaşlar
İstikrarsız ekonomi ve gelecek kaygısı
Siyasal istikrarsızlık ya da siyasetin iş dünyasını kontrol etmesi
Adaletsiz yöneticiler, atamalarda kayırma, kurumsallaşamama
Bilim ve teknoloji politikalarında yapılan yanlışlar
Ar-Ge’ye önem verilmemesi, altyapı ve teşviğinin az olması
Eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması
Nitelikli iş gücüne talebin az olması
Teknolojinin zayıf ve ithal ediliyor olması

Avrupa ve Amerika’nın Beyin Göçü Almasının nedenleri şunlar;
Ödenen ücretler çalışanlar için tatmin edici, fırsat işgücü maliyeti yüksek
Gelişmişliğin cazibesi, yüksek yaşam standardı
Politik istikrar, entelektüel bağımsızlık
Hızlı kalkınma ve yüksek tüketim
Bilim ve teknoloji zenginliği ve ihraç edebilme gücü
Ar-Ge teşvikleri, deneyimli destek personeli olanakları
Planlı eğitim, bilimsel yeterlilik, kariyer fırsatları
Nitelikli iş gücüne olan yüksek talep
Prestij ve çocukların geleceğine yönelik olanaklar

Türkiye gelecekte ihtiyacı olacak şekilde ve istihdama yönelik nitelikli eğitim politikası geliştirmeli. Gelişmiş ülkelere bedava nitelikli işgücü kazandıran yabancı dilde eğitim sistemi bilim dallarını kapsamayacak şekilde düzenlenmelidir.

Dönüş ve dolaşım programları geliştirilerek, dışarıda uzun yıllar kalan uzmanların yurda ailece dönüşüne yönelik cesaretlendirici (Kore, İrlanda, Tayvan örnekleri gibi) entegrasyon programları uygulanmalıdır.

Uluslararası anlaşmalarla yüksek nitelikli işgücünün serbest dolaşım olanağı sağlanması ve yurt dışındaki nitelikli insanlar ile Türkiye’deki üniversitelerin işbirliğini geliştirecek uzman iletişim ağları kurulması bilgi ve teknoloji transferinde, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının ülkesine aidiyet duygularının gelişmesinde, bağlarının kopmamasında önemli
yararı olacaktır.

Üniversite Sanayi Devlet işbirliği geliştirilmeli, Ar-Ge ve araştırma altyapıları güçlendirilmeli destek imkânları genişletilmeli, katma değer üretecek tatbiki mümkün projelerin ödüllendirilmesi araştırmayı teşvik edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir