Türkiye’de Isı Yalıtımı Yıllık Kaç Milyar Dolar Tasarruf Sağlar

Türkiye'de Isı Yalıtımı Yıllık Kaç Milyar Dolar Tasarruf Sağlar

Türkiye’deki tüm konutların yönetmeliklere uygun olarak yalıtılması durumunda, Türkiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf sağlayabilir.

Isıl konfor sağlanamadığında tüketilen yakıt binayı değil atmosferi ısıtmakta, dolayısıyla gereğinden fazla yakıt tüketilmektedir. Tüketilen yakıtın fazla olması binanın kullanım maliyetini yükseltirken aynı zamanda yakıtların atmosfere verdikleri zararlı gazlar dolayısıyla da çevre kirliliği artmaktadır.

Türkiye’de yalıtım uygulamaları ile ilgili yönetmelikler incelendiğinde; ilk olarak 1970 yılında TSE tarafından TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kurallarının hazırlanmış olduğu görülmektedir.

Dünyadaki nüfus artışı, gelişen sanayileşme ve kentleşme; enerji tüketimini hızla arttıran etkenlerdir. Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ile birlikte tüm devletler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma arayışı içine girmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörleri olmak üzere, enerji tüketimi her geçen yıl artmakta; konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Ticaret ve sanayi yapılarında olduğu gibi konutlarda da en etkin enerji tasarrufu; kolay uygulanabilir bir enerji verimlilik teknolojisi olan ısı yalıtımının kullanımıyla sağlanabilmektedir.

Yalıtım sayesinde, ısı kayıpları azaltılarak enerji tasarrufunun sağlanması, çevrenin korunması, ısıl konfor ve gürültü denetiminin sağlanması, yapı elemanlarında ve yüzeylerinde yoğuşmanın önlenmesi ve yapı elemanlarının dış etkilerden korunması mümkün olabilmektedir. Isı yalıtımı, binaların daha az yakıtla ısıtılmasını sağlayacağından; atmosfere yayılan karbondioksit, kükürt dioksit ve diğer zararlı gazları azaltacak; böylece atmosferde oluşan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlar ile mücadeleye katkıda bulunacaktır.

Konutlarda ısı yalıtımı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkili bir enerji tasarrufu için alınabilecek önlemlerin başında; toplumun bilinçlendirilmesi gelmekte.

Zorunlu ısı yalıtım standardı TS 825’e göre belirlenen yalıtım kalınlıklarının tüm binalarda olduğu gibi konutlarda da uygulanıp uygulanmadığı titizlikle kontrol edilmelidir. Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu ısı yalıtımı ile ilgili standartlar iyi incelenmeli ve gerekirse yönetmelikler bu kurallara eksiksiz uyacak şekilde revize edilmelidir. Bu konuda ısı yalıtım malzemesi üreten ve uygulayan firmalara da büyük görevler düşmektedir. Bu firmalar halkın bilinçlendirilmesinde ve yalıtım sektörünün daha da gelişmesinde kilit noktayı oluşturacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir