Türkiye Moğolistan İlişkileri Neden Önemli

Türkiye Moğolistan İlişkileri Neden Önemli

Türkiye Moğolistan İlişkileri Neden Önemli

Moğolistan, denize çıkışı olmayan Rusya ve Çin arasında kalan Asyanın en büyük 7. ülkesidir. Ülkenin doğusundan batıya uzunluğu 2 bin 367 km, kuzeyden güneye ise bin 258 kilometredir. Ortalama yüksekliği bin 580 metre olan dağlık ülkenin kuzeybatısı, güneydoğuya oranla daha yüksektir.

Moğollar ve Türkler tarihte dil, inanç ve kültürel olarak bir kökten gelmelerinden kaynaklanan benzerliklerinin olmasından dolayı kendilerini bir bütün millet gibi görmüşlerdir. Daha sonra siyasi, coğrafi ve sosyal sebeplerden kaynaklanan göç hareketlerinden dolayı birbirlerinden sosyo-kültürel bir takım değişimlere uğramışlardır.

Çok uzun bir dönem iki ülke ve halk arasında ekonomik sosyal ve kültürel ilişkiler olmadı.

Türkiye iç politikası kültürü ve ekonomisi ile Moğolistan’ı doğrudan etkileyen bir konumda olmadığı için günlük medyasında da fazla yer bulamamaktadır. Bu durum tersi olarak Türkiye içinde geçerlidir.

Moğollar ile Türkler arasında geçmişte bir ortaklık olmasına rağmen bu iki halk arasında daha sonra ki tarihsel gelişmelerin sonucunda uzun bir siyasal ve kültürel kopuş dönemi yaşanmıştır.

Moğolistan ve Türkiye’nin bulunduğu Ortadoğu coğrafyasından kaynaklanan bazı olumsuz değerlere azda olsa sahip olmasında Moğolistan’ın çevre ülkelerinin basın yayın organlarının da etkisinin olduğu unutulmamalı. Moğolistan devleti medya bilgilerini sadece kendi kaynaklarından değil diğer ülkelerden de dolaylı olarak almaktadır. Bu bağlamda iki ülke arasında doğrudan bilgi alışverişinin önünü açacak basın yayın işbirliğinin de oluşturulması ve geliştirilmesi gerekiyor.

Türkiye, Moğolistan ile olan ilişkilerinde her iki ülkeyi ve değerlerini tanıyan devlet görevlileri, akademisyen ve işadamlarına öncelik tanınmalı ve teşvik edilmelidir. Aynı zamanda Türkiye’ye gelen Moğol öğrenci ve devlet görevlilerine de Türkiye’nin tanıtılması kapsamında sosyal etkinlikler ve programların düzenlenerek daha bilimsel bilgilerin alınmaları sağlanması gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir