Türk Müziği Diğer Müzikler Arasında Birincil ve Ayrı Bir Yere Sahiptir

Türk müziği, diğer müzikleri de etkilemiş ve gelişmesine yardımcı olmuştur. Avrupa ve Asya kıtasındaki diğer milletlerin müziklerini etkilemesinden de anlaşılabilir. Türkler, aynı zamanda müzik aletlerinin doğuşuna da katkıda bulunmuşlardır. Örneğin Kopuz, bu aletlerden biridir.

Türk Müziği, tarih boyunca Türk devletlerindeki seyrini sürdürmüştür.

Selçuklularda hız kazanan bu yolculuk, Osmanlı’dan devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Halk müziği, tasavvuf müziği, mehter müziği ve klasik sanat müziği süregelen müzik türleridir. Osmanlı padişahları, Türk müziğini hem destekleyerek, hem de katkıda bulunarak yaşatmışlardır. Türk Müziği, diğer müziklerden ve batı müziğinden etkilenirken onları da etkilemiştir. Sarayda, müzik önemli bir yere sahipti. Topluma bakıldığında; din adamları, dinin müziğe dair hükümlerini halka bildirmekteydi.

Türk Musikisi, Batı Müziğini Mehter müziği ile etkilemeyi başarmıştır. Avrupa’daki etkisinin yanı sıra Rusya’daki etkisi de gözle görülür bir şekildedir. Her ne kadar bazı çevrelerce ilk başta küçümsenmesine karşın, Türk Müziğine olan hayranlıklarını gizleyememeleri şaşırtıcıdır.

Müziğin doğduğu yer Orta Asya ve ortaya çıkaran halk ise, Türklerdir.

Türk Müziği, Karadeniz’in kuzeyinden Macaristan’a, diğer taraftan da Anadolu’dan Rumeli’ye yayılma fırsatını bulmuştur. Daha sonra, yine Türkler tarafından başka yaşam alanlarına taşınmış olan müzik; Arap ve İran müziğinin etkisinde kalmış, ancak tamamen bu milletlerin müziği tarafından ele geçirilmemiş, Türk müziği olarak varlığını sürdürmüştür. Böyle olmakla birlikte, yabancı müziklerin etkisinde kalan grupların daha çok Avrasya’nın 50 derece enleminin güneyinde kalan Türk grupları olduğu görülüyor ki bunlar; Tatarlar, Çuvaşlar ve Çeremişlerdir.

Kopuz adı verilen Türk çalgısı, Türk müziğindeki en eski çalgılardan birisidir ve adının geçtiği kaynaklar, Uygur metinleri, Dede Korkut kitabı, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügat-ı Türk’ü ve Yunus Emre’nin divanıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir