Türk Dünyası Nedir Ne Kadarlık Bir Coğrafyayı Kapsar

Türk Dünyası Nedir Ne Kadarlık Bir Coğrafyayı Kapsar

Türk Dünyası Nedir Ne Kadarlık Bir Coğrafyayı Kapsar

Türk halkları için coğrafi ve kültürel bir kavram olarak kullanılan Türk dünyası, oldukça geniş bir coğrafya alanını ve tüm Türk halklarını kapsayan bir kavramdır. Türk dünyası kapsamı içinde en batıda Kosova, Karadağ, en doğuda Moğolistan yer alır.

Orta Asya, Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya Federasyonu içindeki Türk bölgeleri ile Türk diasporasını kapsar.

Bağımsız Türk devleri; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin toplam Türk nüfusu yaklaşık olarak 125 milyon kişidir.

Ayrıca; Bağımsızlığını ilan edemeyen Türklerin bulunduğu İran, Afganistan, Doğu Türkistan (Çin), Gagavuzya (Moldova), Altay Cumhuriyeti, Astrahan Oblastı, Başkurdistan, Tataristan, Tuva Cumhuriyeti ve (Rusya) Kırım Özerk Cumhuriyeti (Ukrayna) ülkelerinde toplam Türk nüfusu yaklaşık olarak 58 milyon kişidir.

Bahsedilen ülkelerdeki toplam Türk nüfusu yaklaşık olarak 180 milyon kişidir. Ayrıca Avrupa ve pek çok kıtada yaşayan Türkler bulunmaktadır.

Atatürk, Türkler’in ana yurdu hakkında ise şunları söyler:
“Türk Milleti Asya’nın garbında ve Avrupa’nın şarkında olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış, büyük bir yurtta yaşar. Onun adına ‘Türkeli’derler. Türk yurdu daha çok büyüktür. Yakın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk’e yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler eski ve hususiyle yeni tarih vesikalarıyla malumdur. Fakat bugünkü Türk Milleti, varlığı için bugünkü yurdundan memnundur. Çünkü Türk, derin ve şanlı geçmişin, büyük kudretli atalarının mukaddes miraslarını bu yurtta da muhafaza edebileceğinden, o mirasları, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla zenginleştireceğinden emindir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir