Şah Kartalı Hakkında Bilgi

Şah Kartalı Hakkında Bilgi

Şah Kartalı Hakkında Bilgi

Şah Kartalı, atmacagillerdendir. Dünyada Kıbrıs ile Güney Avrupa’dan Güney Rusya’ya kadar geniş bir bölgede yaşar. Türkiye’de ise özellikle İç Anadolu ve Ege bölgelerinde görülür. Türkiye’de bulunan türü Asya imparator kartalı olarak adlandırılır.

Tekrar ağaçlandırma amaçlı orman kesimleri, özellikle yaşlı ormanların tahrip edilmesi, yasa dışı ağaç kesimi, tarımda kullanılan kimyasal zehirlerden ötürü avlarının azalması gibi nedenler türün yaşam alanlarını daraltıyor.

Şah kartalı, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan Kırmızı Liste’nin Duyarlı kategorisinde yer alıyor.

Kartal türleri içinde en irisidir. Kanat açıklıkları 215 cm, boyları ise 92 cm’e kadar ulaşabilir. Erişkin bir bireyin sırtı siyah-kahverengi, gövdesi koyu kahverengi, baş ve ense kısımları ise altın sarısı rengindedir. Ense kısmında beyaz bir benek vardır. Bu nedenle şah kartal ya da imparator kartal adıyla bilinir.

Genellikle ormanlık bölgelerde yaşarlar fakat tepeler, dağlar ve nehir boyları gibi yerlerde de bulunurlar. Göçebe hayvanlardır. Açık alanlarda ve sulak bölgelerde avlananan Şah Kartallarının besin kaynakları; tavşan, yer sincabı gibi küçük memeliler ile bazı sürüngen ve kuşlar oluşturur.

Yuvalarını özellikle tek bulunan ve çevreyi rahatça görebilecekleri ağaçlara yaparlar. Her yıl yuvalarını yenileyerek aynı yuvada kalırlar. Dişiler yılda iki bazen de üç yumurta yapar. Yaklaşık 43-45 gün sonra yavrular yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkan yavrular dört yılda olgunlaşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir