Rüzgar Enerjisi Çözüm Bekliyor

5 sene önce 0

Rüzgar Enerjisi Çözüm Bekliyor
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) kamu ve yatırımcıları bir araya getiren bir sektör toplantısı düzenledi.

Rüzgarın ucuz ve sürdürülebilir bir kaynak olduğuna dikkat çeken TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının artmasının elektrik fiyatlarını da aşağı çekeceğini belirtti. Son beş yılda atılan adımlarla Türkiye’nin sürdürülebilir bir rüzgar enerjisi sektörüne kavuştuğunu kaydetti. Bu toplantıdan beklentilerinin de orman izinlerinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi olduğunu vurguladı. On aydan fazla bir süredir bekleyen rüzgar yatırımları olduğunun altını çizdi.

Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2 Mayıs tarihine kadar lisans için inşaat izinlerini almış projelerin devam edeceğini, izin alamayan projelerin sona ereceğini hatırlatan Ataseven, bunun sektörde “2 Mayıs sendromu” yarattığını söyledi. Yüksek harç miktarları, belediye seçimlerinden dolayı bazı belediyelerin izinlerle ilgilenemediği, Çevre Bakanlığında yeniden yapılanma nedeniyle sürecin uzamasından dolayı yatırımcının sıkıntılı olduğunu belirtti. Yeni müracaatlar için ölçüm yapacak yatırımcıların ölçüm için ormandan izin alamadıklarını söyleyen Ataseven, 2015 müracaatlarında beklenen ilginin azalabileceğini kaydetti. EPDK ve Enerji Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından rüzgarın önününde engel teşkil eden konulara ışık tutulmasını istedi.

Çeşme yarımadasında rüzgar yatırımları konusunda halkın tepkileri olduğunu ifade eden Ataseven, bu sorunun çözümünde kamudan ve sivil toplum örgütlerinden destek beklediklerini bildirdi.

TBMM Enerji Komisyonu Başkanı, rüzgardan elektrik üretmenin ekolojik dengenin bozulmadan korunmasına katkı sağladığını, yerli kaynak kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasının Türkiye’nin büyüyen enerji ihtiyacının karşılanması açısından önemli olduğunu söyledi. Petrol, doğalgaz, kömür gibi kaynaklardan gereken enerji karşılanamıyor bu nedenle ithal kaynaklara bağımlı oluyoruz. Türkiye’nin 48.000 MW’lık potansiyelini kısa zamanda devreye sokmak gerekir. Rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yaşanan sorunların aşılması için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, toplantıda yaptığı konuşmada, rüzgarın çevreyle dost bir enerji kaynağı olduğunu söyledi. Kalkınmanın önüne geçmek isteyen bazı yapıların rüzgara karşı bir kısım argümanlar geliştirdiğini belirten Yıldız, rüzgar gibi temiz bir kaynağa karşı duruşun izah edilemeyeceğini belirtti. Rüzgar santrallerinden elde edilen elektriğin, konut abonelerinin yarısından fazlasının 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Rüzgar santrallerinin kurulu güçteki payı yüzde 4,5’e, üretimdeki payı yüzde 3,5’e yaklaştı. Yalnızca 7,5 milyar KW/sa geçtiğimiz yıl rüzgar santrallerinden elde ettiğimiz enerji, Antalya’nın 1 yılda tükettiği enerjiye denk geliyor. Rüzgar santrallerinden 11 yılda yaklaşık 24 milyar kilovatsaat elektrik ürettik. Bu enerjinin yarısı son 2 yılda üretildi. Bu sayede yaklaşık 2,5 milyar dolarlık doğal gaz ithalatını önledik. Bu doğal gaz konut abonelerimizin 1 yıllık ihtiyacının yarısına karşılık geliyor. Yaklaşık 4 milyon kombi ve doğal gaz abonesine karşılık geliyor.” dedi.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi