Psikolojik olarak bedensel işlevlerin yitirilmesi hastalığı

Psikolojik olarak bedensel işlevlerin yitirilmesi hastalığı

Bir kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı nedeniyle bunu istem dışı bedensel işlev bozukluğuyla belirtmesi konversiyon bozukluktur.

Genelde kalabalık ortamlarda bayılmalar olur ve hasta yalnızken bayılma olmaz ve bayılma uzun süreli olmasına rağmen bilinç kaybı ya da yaralanma görülmez.

Bu rahatsızlığa yakalanan kişiler hastalıklarına karşı duyarsızdır.

Bilinç dışı bastırılan ve huzursuzluk veren düşünceler döndürme mekanızmasıyla bu hastalığa neden olur.

Nörolojik hastalıkları taklit eden belirtiler genellikle vücudun sol kısmındadır ve şiddetlidir. Psikolojik hastalığa yakalanan kişiler günlük işlerini yapamaz hale gelir.

Bir bakıma hasta farkında olmadan ailesine ben ruhsal sıkıntıdayım ve çok mutsuzum acı çekiyorum yaşamdan zevk alamıyorum beni görün ve önemseyin mesajı verir. (Fakat sürekli ağrısı varsa ve hasta bunu bilinçli olarak yapıyorsa başka bir ruhsal hastalığa sahiptir. Bu hastalıkta belirtilerin bilinçli olmaması gerekir.)

Konversiyon bozukluk histeri rahatsızlığına yakalananlar bu sorunların ruhsal olduğunun farkında değildir ve bilerek böyle davranmazlar kendilerini gerçekten hasta zannedeler.

Bu rahatsızlığa yakalanan kişilerde en sık görülen belirtiler; Kol, bacak veya bedenin felç olması hissi, Kol ve bacaklarda duyu kaybı ve bozukluğu hissi, Konuşamama ve ses kısılması, Yürüyüş bozukluğu, Ayakta duramama ve yürüyememe, Bayılma, çeşitli kas gruplarında titreme, silkinme ve tik, görmeme, normal olmayan hareketler, sara benzeri nöbet geçirme, hastalığına karşı duyarsızlık gibi aslında fiziken olmayan hastalıkların varmış hissi.

Belirtilere hastanın tüm kan tahlilleri, EEG, röntgen veya tomografi gibi tetkikler, dahiliye uzmanı, nöroloji uzmanı, göz uzmanı, KBB uzmanı tarafından muayene yaptırıldıktan sonra bir neden bulunmadığı taktirde psikiyatri’ye başvurulmalıdır.

Bu ruhsal bozukluğun ortaya çıkış nedenleri;
Düşük sosyoekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve Zeka, 10-35 ve 50-60 yaşları arasında olanlar, Depresyon ve Kişilik bozuklukları, Kırsal kesimde yaşama, Psikososyal stres, Psikososyal stres içindeki hastaların yakınlarına istediklerini yaptırma ve kontrolü ele geçirme, Bir yakının ölmesi, Çevresi ile iletişim kuramayan kişilerin sıkıntılarını beden dili ile ifade etmeleri, Ergenlik ve gençlik dönemi, Çocuklarda dayak ve cinsel taciz, Ailede psikolojik kökenli bayılama olan çocuklar, Anne ve babasında ağır bedensel hastalık veya ağrı şikayeti olan çocuklar, askerlerde savaş zamanı, iş kazası geçirenlerde, şiddete maruz kalanlarda, Boşanma, Bilinç dışı çatışmaların neden olduğu sıkıntı vb. nedenlerde görülebilir.

Tıbbi hastalıklar, depresyon, anksiyete, somatizasyon bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, şizofreni ve pasif agresif kişilik bozukları olanlar hastalığa daha yatkındır.

Konversiyon bozukluğu tanısı alan hastaların yüzde 25-50’sinde sonradan ciddi organik durumların geliştiği görülmüştür.

Hastalığın tedavisi genellikle Acil Servis’te alkol veya amonyak koklatarak veya rahatlatıcı bir iğne yapılarak başlatılır. Gerçekte fiziksel bir hastalık olmadığı için psikiyatri tedavisi acil değildir. Konversiyon atağını takiben poliklinik şartlarında ilaç tedavisi, hipnoz ve psikoterapi önerilebilir. Tedavide aile doktorla işbirliği içinde olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir