İçeriğe geç

Okullardaki Şiddet ve Zorbalığı Önleme

Okullardaki Şiddet ve Zorbalığı Önleme

Zorbalıkların okullarda önlenebilmesi için bütün teneffüslerde nöbetçi öğretmenler ya da görevlilerin olması gerekir. Bazı okullar da bu denetim olmadığı için küçük öğrenciler kendilerinden büyük öğrenciler tarafından zorbalıklarla karşılaşabiliyor. Veliler ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili okulları denetlemelidir. Eğer bunlara dikkat edilmese çocuklarda okul korkusu oluşacaktır.

Okullardaki sataşmalar ya da zorbalığın önlenmesi için ilk önce bunun bir sorun olarak görülmesi gerekir.
Şikâyetlerin okul yönetimi tarafından ciddiye alınması ve öğrenci ya da velilerden zorbalık ya da şiddet konusunda şikâyetler geldiğinde ihmal edilmemesi gerekir.

Öğretmenler ve okul idaresi Alt sınıflardaki öğrencileri üst sınıflardaki öğrencilerden korumalıdır. Zorbalığın genelde büyük sınıflardaki öğrenciler tarafından daha küçük sınıflardaki öğrencilere uygulandığı gözlenmektedir. Öğretmenlerin bu duruma dikkat etmeleri gerekir.

Okul çevresinde ve okulda zorbalık eylemlerinin en sık yaşandığı yerlerde güvenlik için ek önlemler alınmalıdır. Özellikle nöbetçi öğretmenlerin bu bölgeleri sık sık kontrol etmesi sağlanmalıdır.

Okullarda zorbalık konusu, örneğin Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler gibi derslerin programlarında yer almalı, hatta zaman zaman gizli müfredatın bir parçası olarak diğer derslerde de gündeme getirilmelidir.

Okul zorbalığı konusunda aileler bilinçlendirilmeli, müdahale sürecine anne ve babaların katılımı sağlanmalıdır.

Öğretmenler şiddeti ciddiye alın! Şiddet olayına tanık olduğunuzda ya da öğrenciler tarafından size bir şiddet olayı iletildiğinde bunu ciddiye alın ve gereğini yapın.

Riskli mekânları kontrol edin. Özellikle nöbetçi olduğunuzda şiddet olayı meydana gelme riski taşıyan mekânları kontrol edin. Her okulun riskli yerleri farklı olmakla beraber, özellikle kuytu yerler, okul bahçesi, oyun alanı, tuvaletler ve dar koridorları gözetim altında bulundurun.

Riskli zamanlarda daha dikkatli olun. Öğlen arası boşluklarda okulun, teneffüs saatlerinde ise sınıfların daha riskli olabileceğini düşünerek gerekli tedbirleri alın.

Şiddete karışan çocukların ailelerini mutlaka bilgilendirin ve sorunu çözmek için onları da sürecin içine katın.

Öğrencileri şiddet ve zorbalık konusunda bilgilendirin.
Sorunları görmezlikten gelmeyin. Zorbalık sorunu geçmişte kaldı gibi sözler söyleyerek okulu temize çıkarmaya çalışmayın. Zorbalık olaylarına duyarlı olun. Bazı öğretmenler benim sınıfımda ve bizim okulda şiddet yok demektedir. Gerçeği örtme eğiliminde olan bir öğretmen, ya sorunu göremiyor ya da bilinçli olarak görülmesini engellemektedir. Bu tarz öğretmenler görevini kötüye kullandığı için veli tarafından şikayet edilmesi durumunda meslekten atılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Öğretmenler istemeden de olsa iki şekilde zorbalığa katkıda bulunabilirler: Birincisi, güç ve statünün denetim için meşru mekanizmalar olduğu mesajını vererek gücün kötü kullanımı için örnek oluşturabilirler. İkincisi, öğrencilerin mağdur olduklarında yardım almalarını güçleştirebilirler. Oysa mağdurlar güç durumda kaldıklarında kendilerine yardım edecek, sorunlarını ciddiye alacak ve güvenecekleri öğretmenleri olmasını isterler. Ancak şiddete uğradığında bu durumu öğretmenine anlatan bir çocuk, öğretmeni tarafından kendisine ispiyoncu ya da muhallebi çocuğu gibi aptalca benzetmeler ve muamele yaparsa mağdur öğrenci bir daha kolay kolay yardım isteyemez. Ayrıca bu tür öğretmen davranışları zorbaları ve şiddet yanlılarını cesaretlendirir.

Önyargılardan uzak olun. Okulda popüler olan veya öğretmenlerin gözdesi olan öğrencilerin yaptığı zorbalıklar öğretmenler tarafından göz ardı edilebilir ya da iddialara inandırıcı bulunmayabilir. Buna karşın öğretmenleri kızdıran, tahrik eden, sinirlendiren öğrenciler zorbalığa uğradığında, öğretmen önyargıları nedeniyle buna inanmayabilirler.

Doğrudan gözlenemeyen zorbalığa dikkat edin. Zorbalık ve şiddetin dışarıdan kolayca görülebilecek türleri olduğu gibi kolayca görülmeyen türlerinin de olduğu unutulmamalıdır. Örneğin fiziksel olarak diğer öğrencilere şiddet uygulanması kolayca görülebilirken, aşağılama, küçük düşürme, dışlama ve yalnızlaştırma gibi zorbalık türleri bu kadar kolay gözlenmeyebilir. Ayrıca bazı zorbaların yaptıkları zorbalıkları ustaca gizleme konusunda oldukça becerili oldukları unutulmamalıdır. Bu nedenle öğretmenlerin kolayca gözlenemeyen ancak mağdurları rahatsız eden durumlara da dikkat etmeleri, bu nedenle de gözlem becerilerini geliştirmeleri gerekir.

Şaka ile zorbalık arasındaki farkı ayırt edin

Bazı zorba öğrenciler diğer öğrencilerle alay edip dalga geçmekte ve şaka yaptım demektedirler. Burada kritik nokta kendisine şaka yapılan öğrencinin bu durumdan rahatsız olup olmamasıdır. Eğer kendisine şaka yapılan kişi bu durumdan rahatsız oluyor ve bunu önleyemiyorsa, şaka yapanın niyeti ne olursa olsun yapılan şey zorbalıktır. Öğretmenin bu durumu öğrencilerine açıkça belirtmesi ve şaka niyetiyle bile yapılıyor olsa, başkalarını rahatsız eden her türlü söz ve davranışın kabul edilemez olduğunun altını çizmesi gerekir.

Öğrencilerinizi şiddete uğradıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirin.
Bazı öğrenciler akranları tarafından şiddete uğradıklarında bazen korktuklarından bir şey yapmamakta, bu durumu kimseye anlatmamaktadırlar. Bazen de gerçekten ne yapmaları gerektiğini ve kimden yardım alabileceklerini bilmemektedirler. Öğretmenlerin bu öğrencileri bilgilendirmeleri gerekir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Bilgi

Okullardaki Şiddet ve Zorbalığı Önleme Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir