Öğretmenler Günü İçin Kompozisyon Kısa

Öğretmenler Günü İçin Kompozisyon Kısa
Öğretmenler Günü İçin Kompozisyon Kısa

Türkiye’de 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, Samsun İstiklal Ticaret Mektebi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmada:
“Dünyada her şey için, medeniyet için hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikada ki safhalarının tekâmülünü idrâk etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır…” sözlerini kullanırken başka bir konuşmasında: “En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur…” demiştir.

Atatürk’ün bir diğer öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmada şunları ifade etti: “Arkadaşlar, yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerlik, siyaset ve yönetim alanlarındaki devrimler, sizin; sayın öğretmenler, sizin toplumda ve düşünce yaşamınızda yapacağınız devrimlerdeki başarınızla gerçekleşecektir. Hiçbir zaman unutmayın ki, Cumhuriyet sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ister”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir