İçeriğe geç
Arama Yapıldıkça Ağaç Dikilmesini Sağlayan Ecosia Arama Motoru

Meksika Hakkında Ansiklopedik Bilgi Başkenti Neresi Ve Bulunduğu Kıta Neresidir

Meksika Hakkında Ansiklopedik Bilgi Başkenti Neresi Ve Bulunduğu Kıta Neresidir

Meksika, 1 milyon 964 bin 375 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahiptir. Kuzey Amerika kıtasında bulunan Meksika yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ondördüncü, 116,2 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık onbirinci ülkesidir. Bağımsızlığını 16 Eylül 1810 yılında elde etti.

Resmi Dili İspanyolca olan ülkenin başkenti Meksiko Şehri’dir. Sınır Komşuları ise Amerika, Guatemala, Belize ülkeleridir.

Meksika’nın İspanyollar tarafından istilası önceleri bir kültür çatışması şeklindeydi; fakat zamanla kültürler arasında bir kaynaşma oldu. Bir yanda kuvvetli bir ortaçağ özelliği taşıyan İspanyol medeniyeti, diğer yanda Orta Meksika’daki Azteklerin hakim olduğu ve homojen bir hale getirdiği Kızılderili medeniyeti. İspanyolların başlıca iki hedefi vardı: Katolik inancını yaymak ve kazanç sağlamak.

İstila Küba’dan başladı. 1517 yılında Francisco Hernandez (veya Fernandez) de Cordoba, yaptığı seferde Yucatan’a ulaştı, fakat Mala Pelea (Kötü Savaş) körfezinde yenildi. Sonra Campeche kıyısını keşfetti. 1518’de Juan de Grijalva yönetiminde ikinci bir seferde kıyı, kuzeyde San Juan de Ulua’ya, bugünkü Veracruz şehrine kadar keşfedildi. Elde edilen sonuçlar öteki serüvencileri de cesaretlendirdi ve başlarında Hernan Cortez (1485-1547) olan bir topluluk, Küba valisi Diego Velazquez’in emriyle yeni bir sefere çıktı.

İspanyollar gerek maddi, gerek sosyal bakımdan Kızılderililer’e hakimiyetlerini kabul ettirmeye çalıştılar. Kızılderililer İspanyol hukuk ve iktisat kurumlarına bağlandı; en üstte İspanyolların bulunduğu bir derebeylik düzeni kuruldu. Kolonlar, Amerika’ya kendilerine sosyal bakımdan daha iyi şartlar sağlamak için geldiklerinden, Avrupa’daki XV. ve XVII. yy.ın derebeylik sistemini sürdürdüler: Aşağı tabaka emek gücünü ortaya koydu, üst tabaka da yönetim ve askerlik görevlerini üzerine aldı. Bu üst sınıflar, aynı zamanda, İspanya’dan gelen misyonerleri ve hükümet memurlarını da kapsıyordu.

Bütün ülke ele geçirilince, kral ile istilacılar arasında anlaşmalar yapılarak uzlaşma sağlandı. Savaşta elde edilen, esir, altın, inci ve değerli tüyler gibi ganimetlere karşılık alınan devamlı imtiyazlar birbirinden farklıydı. Bu imtiyazları elde edenlerin, Kızılderilileri sömürmek ve sömürgeye bağlanmalarını sağlamak gibi ikili bir görevleri vardı. Kızılderilileri yeni sosyal ve iktisadi düzene uydurmanın yanı sıra hristiyanlaştırmakla da görevliydiler.

Kızılderililerin köleleştirilmesinde, ilke olarak Romalıların esir anlayışını uygulayan İspanyollar, Kızılderilileri eşya ile bir tutuyorlardı; fakat uygulamada Kızılderililer çeşitli serbestlik derecelerine ayrılıyor ve Romalıların anlayışına ender olarak (pazarlarda esirlerin satılması gibi) uyuluyordu. İstilacıların esirlere kötü davranması ve esirliğin farklı derecelerde uygulanması, din gruplarının, hükümet memurlarının ve askerlerin krala şikayetlerde bulunmalarına yol açtı. Kızılderililerin bağımsızlığı için mücadele edenler arasında tarihçi ve misyoner Bartolome de las Casas’ın (1474-1566) çalışmaları önemli yer tutar.

Türkiye ile Meksika arasındaki ilişkiler ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde başlamıştır. 6 Mayıs 1866 tarihinde Osmanlı Devleti ile Dostluk ve Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Meksika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 27 Haziran 1927 tarihinde Roma’da gerçekleşen Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasıyla başlamıştır. Bu anlaşma her iki ülkenin o dönem devlet başkanları olan Plutarco EHas Calles ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde imzalanmıştır.

Çinli firmaların Meksika’da fabrika kurmaları, Çin’den daha düşük taşıma ve üretim maliyetleri sebebiyle birçok firmanın Meksika’da üretim yapmayı tercih eder hale gelmesi gibi faktörlerle ülkenin orta vade göstergelerinin olumlu olacağı tahmin edilmektedir ancak ülkenin bazı bölgelerinde suç oranlarının yüksek olması, olası yatırımların önünü kesmekte ve yatırımlardaki artış iki haneli rakamlara çıkamamaktadır.

Türkiye ve Meksika iki ülke arasındaki turizm ve ekonomik bağların güçlenmesi amacıyla bazı vize kolaylıkları getirmiştir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Bilgi

Meksika Hakkında Ansiklopedik Bilgi Başkenti Neresi Ve Bulunduğu Kıta Neresidir Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir