Kıbrıs Ne Zaman Kuruldu Kıbrıs Sorunu Ne Zaman Başladı

Kıbrıs Ne Zaman Kuruldu Kıbrıs Sorunu Ne Zaman Başladı

Türkiye’ye yaklaşık 70 kilometre, Yunanistan’a ise 900 kilometre uzaklıktaki, jeolojik olarak Anadolu’nun doğal bir uzantısı olan akdenizin en büyük üçüncü adası, Kıbrıs Adası, 1570 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. Bu tarihten itibaren adada iki farklı ulusal topluluk olan Müslüman Türkler ve Ortodoks Rumlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Millet Sistemi uygulaması çerçevesinde 1821 yılına kadar tarihinin en sorunsuz ve huzurlu dönemini yaşamıştır ancak adanın İngiliz sömürüsüne uğramasıyla, uluslararası alanda bir Kıbrıs sorunu çıkarılmıştır.

1878’de Osmanlıların Kıbrıs’ta askeri üstünlüğü sona erince, adada İngiliz sömürüsü altında Türk ve Rum toplumları arasında çatışmalar ortaya çıkmıştır.

Adanın idaresini alan İngiltere ilk olarak, iş başındaki Türkleri memuriyetlerinden uzaklaştırıp, yüksek memuriyetlere Rumları getirmiştir. Amaç hem Türkleri idareden uzaklaştırmak hem de Rumları kendilerine daha çok bağlayarak adada Türklerin hâkimiyetine son vermekti. Bu uygulama sonucu ekonomik sıkıntıya düşen Türkler ellerindeki malları satmak durumunda kalmış, Rumlar da bu malları satın almışlardır. Ticaret ve sanat alanında zaten iyi durumda olan Rumlar, arazi ve emlakları da ele geçirerek çok güçlenmişlerdir. Kilise bu satın almaları desteklemiş ve Türkleri adadan çıkarmanın en iyi yolunun bu olduğunu söylemiştir.(İsrail, Filistin’i bu şekilde ele geçirdi) Yönetim açısından da, 1882 yılında oluşturulan Yasama Meclisi, Türk yönetiminde uygulanan eşitlik ilkesini terketmiş ve Rumlar tarafından bir propoganda platformu gibi kullanılmıştır. Eşitliğin yeniden kurulması yönünde İngilizler nezdinde, Türklerin göstermiş olduğu tüm çabalar Rumların sert tepkisi ile karşılaşmıştır.

1960 yılında imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığına kavuşmuştur ancak kısa bir süre sonra başlayan toplumsal huzursuzluk 1964’te doruğa tırmanmış ve on yıl sonra Barış Harekâtı ile Türkiye, Kuzey Kıbrıslı Türklerin tehditten uzak yaşayabilecekleri bir coğrafi alanı kontrolü altına almıştır.

15 Kasım 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak oybirliğiyle aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir.

Tüm dünya, özellikle de Hıristiyan Avrupası Türk dünyasına karşı sürdürdüğü çifte standartlar çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ı da baskılar altında tutmaya devam ediyor.

Adada yaşayan Türkler ve Rumlar dışında, Yunanistan, Türkiye, İngiltere, Amerika ve AB ülkeleri de taraf konumundadır. Son zamanlarda, İsrail gibi Akdeniz’in güneyindeki ülkeler de, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri gibi konularla, taraf olmuştur.

Kıbrısta amaçlanan adadan Türklerin tamamen çıkarılarak tüm adanın Rum yönetimine alınmasıdır. Zaman zaman çeşitli oyunlarla planlar hazırlanarak Türkler kandırılmaya çalışılmaktadır. Tüm ada türlü oyunlarla Rumların hakimiyetine geçerse Türkiye’nin karasuları iyice kısılacak.

Prof Dr Necmettin Erbakan- Bana Ne Amerika’dan!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir