Türklerin Soyu Nereye Dayanıyor Nereden Gelmektedir

Türklerin Soyu Nereye Dayanıyor Nereden Gelmektedir

Türklerin Soyu Nereye Dayanıyor Nereden Gelmektedir

Türklerin ilk insanlardan beri var olan bir ırk olduğu bilgisine; insanların Y kromozomuna bakılarak ulaşılıyor. Y kromozomu (soy) babadan oğula geçen kalıtsal bir anahtardır.

İnsanlığın ortak atası Asyalı Türklere dayanıyor. Bilimsel olarak soyun Türkler’den geldiği Kazak Türkü Zakircan Niyazov’un genlerinden anlaşılmış durumda. Batılı bilim insanları tarafından yapılan araştırmada Kazakistan’da yaşayan Zakircan Niyazov’un insanlığın 40 bin yıllık genini taşıdığını ortaya koydu.

National Geographic Genografi Projesi kapsamında 2005 yılında genetik araştırma projesi yapılmıştır. Orta Asya araştırmasında 2 bin Türk’ten kan örneği alındı. Zakircan Niyazov’un kan örneğinin 40 bin yıl önce yaşamış olan ilk insanların Y kromozomu ile aynı olduğu tespit edildi.

Araştırmaları yapan Dr. Spencer Wells; İnsanlığın doğduğu yer Afrika ise Orta Asya da bebeklik zamanını geçirdiği ve büyüdüğü yerdir. Wells insanlığın ortaya çıkışının 60 bin yıl kadar önce Afrika’dan başladığını ancak çoğalma ve yayılmanın 45 bin yıl kadar önce Orta Asya’dan olduğunu belirtiyor. Niyazov’un kanı, soyu ilk Orta Asyalılara, Uygurlardan, Pamirlerden, Taciklerden eskiye, burada yaşayan ilk insanlara kadar götürdüğünü açıklarken, Türklerin Sibirya’dan Avrupa’ya, Hindistan ve Amerika’ya kadar göç ettiklerini bulmuştur. Türkleri ilk insanlara bağlayan boy şu anda Sibirya’nın kuzeydoğu ucunda, Rusya Federasyonu’na bağlı Çukotka Özerk Birimi’nde yaşayan Türk halkıdır.

Niyazov, genetik olarak Orta Asya işareti denilen DNA damgasını taşıyor. İlk atası; 40 bin yıl önce Kazakistan’a gelmiş ve oradan hiç ayrılmamış bir Türk. Genetik kökeni 2 bin kuşaktan beri hiç değişmemiş. Tüm Avrupa, Rusya, Kızılderililer ve kuzey Hintliler dahil, 1 milyardan fazla insanın atasının, Orta Asyalı Niyazov’un ailesinden geldiği genetik antropoloji ile belirlenmiş durumda.

One Reply to “Türklerin Soyu Nereye Dayanıyor Nereden Gelmektedir”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir