İçme Suyu Ph Değeri Ne Olmalı

İçme Suyu Ph Değeri Ne Olmalı

pH, suyun asit ve baz durumunu gösterir. Genel olarak pH değeri 4,5 ile 9.5 arasında değişmektedir. pH değeri 7 olan su nötrdür, asit ile baz dengesi sağlanmıştır. 7 üzeri değerler o suyun alkali olduğunu altında ise asidik olduğunu gösterir.

Su pH’şının insan sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Suların pH değeri yüksek olanı değil bikarbonat düzeyi yüksek olanı kanda asit ile baz dengesini sağladığı bilimsel olarak açıklandı.

İçme suyunun kaliteli olmasının açılımı, su içinde ne kadar çok kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat varsa, o kadar sağlıklı ve kaliteli olduğunu göstermektedir. Bu değerleri öğrenmek için satın alınan su şişelerinin üzerinde yazan etikete bakmak gerekir.

Dikkat edilmesi gereken iki zararlı bileşen Mangan ve Demir’dir. Demir, suyun rengini sarıdan, kahverengine doğru, Mangan ise suyun rengini siyaha doğru renklendirir.

Su boru ve depolarında mangan birikir. Bu birikintiler koptuğu zaman suya renk vererek su kalitesini bozar ve bakteri üremesine neden olur. Bu iki zararlı bileşen için satın aldığınız içme sularında izin verilen ideal içme suyu değerleri Demir için 0,05 mg/L Mangan için 0,01 mg/L olmalıdır. Mangan için sıkı sınırlayıcı değerler önerilmektedir.

Mangan su boru iç yüzeylerinde birikerek çapı daraltır. Zamanla suya karışır ve su siyaha dönüşebilir. Depo iç yüzeylerinde birikerek zamanla kopup pompa, vana gibi ekipmanların tıkanmasına neden olur. Su ile ilgili çeşitli aksamları tıkayarak arızalara masraflara neden olurlar.

Su içinde az miktarda bile mangan olması bakterilerin oluşup çoğalması için yeterlidir. Bakteriler boru yüzeylerinde, depo ve kuyularda bulunabilir. Bakteriler birbirine yapışarak yosunumsu saçaklar haline gelebilir. Çürüyen bu kitleler kötü tat ve koku çıkmasına neden olur. Bu bakteriler, sadece klorlama gibi bir takım dezenfeksiyon yöntemleriyle temizlenebilir.

İçinde mangan oranı yüksek olan suyu ilk kez içen kişilerde ishal gibi bağırsak problemi oluşur. Fazla miktarda mangan alındığı zaman karaciğere zarar vererek ciddi rahatsızlıklara neden olur. Mangan toz olarak solunursa zehirler.

Zengin mineralli su tüketen insanların yaşadığı bölgelerde kalp ile damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranlarının daha az olduğu belirlendi.

Kullanılan içme suyunun üzerinde yazan etiketlerdeki değerlere dikkat edilmelidir. İçerdiği magnezyum ve kalsiyum miktarlarına bakılmalıdır. Su içindeki magnezyum miktarı 75 miligrama, ve kalsiyum miktarı 250 miligrama ne kadar yakınsa su o kadar sağlıklıdır. Bikarbonat değerininde 600 miligramın üzerinde olması sağlıklıdır.

Mineralli suların karbonat içermesi kanda asit ile baz dengesini, metabolizmayı ve idrar yolları ile böbrek fonksiyonlarını olumlu etkiler.

İçme suyunda olmaması gereken atık maddeler:

İNORGANİKLER
Florür
Klor
Klorür
Nitrat
Nitrit

METALLER
Alüminyum
Antimon
Arsenik (+3)
Arsenik (+5)
Bakır
Baryum
Cıva
Çinko
Demir
Gümüş
Kadmiyum
Krom
Kurşun
Manganez
Selenyum
Talyum

BÖCEK İLAÇLARI
Alaklor
Aldrin
Alfa-Klordan
Atrazin
Dalapon
Dieldrin %
Endrin
Gamma-Klordan
Heptaklor
Heptaklor Epoksid
Karbofüran
Lindan
Metoksiklor
Picloram
Simazin

UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
Dimetil Eter
1, 2-Dibromo-3-Kloropropan
Heksaklorobütadien
n-Bütilbenzen
1, 1, 2, 2- Tetrakloretan
1, 2, 3-Trikolorobenzen
sec-Bütilbenzen
m ve p-Ksilen
1, 1, 1, 2-Tetrakloretan
4-Klorotoluen
1, 1-Dikloropropen
1,2, 4-Trimetilbenzen
1,3-Diklorbenzen
Diklorodiflorometan
Naftalin
o-Ksilen
1, 3, 5-Trimetilbenzen
n-propilbenzen
4-İzopropiltoluen
2-klorotoluen
1, 1, 2-Trikloretan
1, 2, 4-Triklorobenzen
trans-1, 2-Dikloreten
Viniklorür
1,2-Dibromoetan (EDB)
Tert-bütilbenzen
1, 2-Dikloropropan
İzopropil benzen
MTBE (Metil Tert Bütil Eter)
Klorometan
1, 4-Diklorobenzen
cis-1, 3-Dikloropropen
Stiren
2, 2-Dikloropropan
trans-1, 3-Dikloropropen
Bromobenzen
Benzen
1, 2-Diklorobenzen
Kloroform

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir