Heavy Metal Müzik Nedir Zararları Nelerdir

Heavy Metal Müzik Nedir Zararları Nelerdir

Heavy Metal Müzik Nedir Zararları Nelerdir

Heavy metal müzik, 1960’lı yıllarda İngiltere ve Amerika’da gelişmeye başlayan rock müzik türüdür. Blues ve Rock’n Roll türlerini temel alan heavy metal; kalın ve ağır sesi, distortion, solo gitar ve yüksek ses gibi kendine özgü elementlere sahiptir.

Heavy Metal müzik, şarkı sözleri, grup isimleri ve günlük dil gibi muazzam miktarda bir müzik dışı söyleme de sahiptir. Saldırgan söylem tekrarlanarak üretilir. Bu saldırganlığın ete kemiğe büründüğü noktada, Metal’in ana temalarından biri olan ökült ya da karanlık temalar göze çarpar.

Heavy Metal, ayrı bir tür olarak kabul edildiği ilk zamanlarından itibaren, şarkı sözlerinde kullandığı karanlık temalarla dikkat çeker. Şarkı sözlerinin, Black Sabbath’dan itibaren değişmeyen ana unsurlarını şeytan, karanlık, kaos ve saldırganlık oluşturur.

Walser’a göre Heavy Metal grupları güç simgelerini kendilerine mal ederek, kontrol unsurlarını kanunlaştırarak, korkutuculuk kompleksini yüzlerinde taşıyarak, kendilerine modern dünyada hayatta kalabilme biçimi oluştururlar. Walser’ın bu iddiasında, Metal’in karanlık fanteziler ile olan ilişkisi, bu fantezilerin kapitalist toplumun kesin gerçek sorunlarını akla getirme yolu olarak gösterilir.

Bu sarsıcı fantezilerin kontrolü ile modern dünyanın sağlayabileceği tüm tehditler üzerinde yetki ve kontrol unsurunun da gerçekleştirildiği belirtilir. Bu temalar aynı zamanda Heavy Metal türüne gelen ciddi eleştirilerin ve aşağılamaların da sebebini oluşturur. Heavy Metal’e tepki gösteren kilise yöneticileri, muhafazakar politikacılar ve psikologlar, türün şarkı sözleri, albüm kapakları, videolar ve pazarlama malzemelerinde kullanılan, satanizm ve kara büyü öğelerini referans gösterirler.

Bu temalar temelde, yerleşik, geleneksel anlayışlara bir tepki, bunları ihlal etme çabasıdır. Kaos temaları türün en belirgin özelliklerindendir. Kaos kavramı; yokluk ve ilişkilere zarar vermeye gönderme yapılarak kullanılır; kural dışılık, çatışma, şiddet ve ölümün değişik türleri de benzer biçimde Heavy Metal şarkılarında sıklıkla işlenir. Heavy Metal bu imajları ön plana çıkarır ve tınısı (sound) ile canlandırır.

Robert Pielke’e göre Heavy Metal’in en belirgin unsuru, red davranışı, ölüm, satanizm, cinsel sapkınlık, parçalanma ve grotesk imajlara yaptığı vurgudur. Heavy Metal’in kaos temasını vurgulamadaki kararlılığı, güce verdiği karmaşık bir onaylamadır. Kargaşaya dayalı unsurlar, türün önemli bir davranışı olarak görülür.

Black Metal terimi 1980’lerin başlarından itibaren, Extreme Metal’in satanist ve ökült içerikli formunu işaret etmek amacıyla kullanılır. 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında, içe kapalı ve belirgin bir Black Metal Scene, Norveç merkezli olarak görünürlük kazanır. Black Metal bu yıllarda, oldukça ciddi ve sert biçimde satanist vizyona sahip, temel kimliğinin göstergesi olan müzik ve pratikleri (satanist pratikler) birleştirme eğilimli bir Extreme Metal alt türü olarak ortaya çıkar. Norveç’te eğlence yok, trend yok, kalıp yok sloganıyla birleşen, sıkı bağları olan ve samimi biçimde satanist ve şeytani içerikli bir scene gelişimini sürdürür.

Scene satanizmin, paganların Hıristiyan imparatorluğuna direnişlerinin bir parçası olduğu tarihine dayalı bir mitoloji geliştirir. İskandinavyalı Black Metalciler, Hıristiyanlığın zayıflatan etkisinden özgürleşmiş destansı bir geçmişin örnekleri olarak Norveç dilinden ve Wotonist düşünceden (Almanya merkezli bir yeni Pagancılık hareketi) yararlanırlar. Bazı durumlarda bu, ırkçı ve ayrımcı bir ulusal kimliği tasdik etme boyutu da kazanabilir. Black Metal’in bazı okumaları, (müziğinde ve fanzinler gibi diğer metinlerinde gösterilen) “teori” ve (scene üyelerinin gündelik aktiviteleri olan) “pratik” arasındaki mutlak bağlantıyı varsaymak eğilimindedir.

Black Metal, Extreme Metal Scene içerisinde aşırı uç müzik ve aşırı uç davranışlarla özdeşleştirilen bir alt tür olarak kabul edilir. Bu yaygın kanının yerleşmesinde, anlaşılmazlık derecesinde karmaşıklaştırılmaya çalışılan müziksel yapının yanı sıra; satanizm, mistisizm gibi sözel temaların payı büyüktür. Extreme Metal Scene üyelerinin satanizmle özdeşleştirilmesinde, özellikle Norveç Black Metal Scene’in müziksel ve (satanizm adına işlenen cinayetler ve kilise yakma gibi) müzik dışı pratiklerinin payı büyüktür.

Black Metal, Extreme Metal’de yaygınca kullanılan şiddet ve kaos temalarını, daha uç noktalara taşır. Black Metal’in sözel içeriğini kara büyü, ökült temalar, ırkçılık, mistisizm ve yaygın olarak satanizm oluşturur. Black Metal Scene üyelerinin yanında genel olarak Metal Scene üyeleri için, scene dışından sıklıkla gelen tepkilerden biri olan satanistlik, biraz da Black Metal Scene’i oluşturan grupların şarkı sözleri ve Norveç Black Metal Scene’in çeşitli eylemleriyle ilgilidir. Ama tabi ki, Metal’in şeytan ve karanlık temalarla ilişkilendirilmesinin tek sorumlusu Black Metal Scene değildir. Heavy Metal’i oluşturan gruplardan Black Sabbath, o günler için değişik görünen müziklerinin yanında, kullandıkları görsel imgeler ile de dikkat çeker. Black Metal Scene üyeleri şarkı sözlerinde bu temaların yanında sıklıkla fantastik anlatılar, orta çağ destanları ve fantezi edebiyatının çeşitli öykülerini kullanırlar.

Black Metal, Heavy Metal türünün şarkı sözlerindeki karanlık içeriği, Hıristiyan karşıtlığına dönüştürür ve Satanizmi, temel sözel konu haline getirir.

Ancak Satanizm, tüm Black Metal Scene tarafından ortak bir tema olarak kabul edilmez. Black Metal gruplarından bazıları Satanizmi, yaptıkları müziğin dışında tutar ve tasvip etmez. Bu anlamda Satanist içerik, Black Metal’in ilk görünürlük kazandığı zamana ilişkin, belirli bir ayırd edici özellik halini alır.

Black Metal, müzisyenlerini kendi aidiyeti içinde gösteren, karakteristik görsel unsurlara sahiptir. Bu görsel unsurların başında “Ceset Makyajı” (Corpse paint) gelir. Black Metal Scene üyeleri arasında, alt türün şekillendiği ilk dönemlerde yaygınca görülen bu makyaj biçimi, yüzün tamamen beyaza boyanmasının ardından sadece göz çevreleri ve ağzın siyaha boyanmasıyla elde edilir. Ceset Makyajı, Black Metal kollektivitesinin beden üzerinde icad edilen en önemli görsel kodudur. Pek çok Black Metal grubu konsere ceset makyajı yaparak çıkar. Ceset Makyajı her ne kadar Black Metal müzisyenleri ve izlerkitlesi tarafından yaratılmış ve bu scene’e özel bir görsel kod olarak ortaya çıkmış olsa da, sonradan Extreme Metal Scene içerisinde yaygın bir görsel koda dönüşür.

Günümüzde bu makyaj sadece Black Metal Scene üyelerinin değil genel anlamda Extreme Metal Scene üylerinin kullandığı ve farklı Extreme Metal alt türlerinin izlerkitlesi ve müzisyenlerince kullanılan bir görsel unsur halini almıştır. Black Metal Scene üyeleri ayrıca bileklere takılan çivili bileklikler, çıplak tenin üzerine giyilen siyah deri yelekler, vücuda çapraz biçimde sarılan mermi kuşakları ve yüzlere sürülen kan lekeleri ile kendi görsel biçimlerini oluştururlar. Satanic Black Metal Scene üyeleri arasında, ters haç, özellikle de Satanic Black Metal gruplarının videolarında kullanılan yanan haç imajı, diğer önemli görsel malzemelerdir.

Müziksel unsurlar olarak Pure Black Metal’le pek çok benzerliği olan Raw Black Metal üslubu; kimi zaman daha yavaş tempoda söylenen şarkıları ve “daha melodik” sayılabilecek müziksel yapısı ile Pure Black Metal’den farklılaşır. Ayrıca Raw Black’de tempo, Pure Black Metal’den farklı olarak, yer yer ağırlaşabilir. Ancak çoğu zaman Pure Black Metal’le arasındaki müziksel sınırlar, net biçimde anlaşılamaz. Black Metal Scene’in bazı üyeleri de, bu iki üslubun aslında “aynı” olduklarını ifade ederler. Dark Funeral ve Watain gibi grupların örnek gösterilebileceği üslup, İsveç merkezli olarak gelişimini sürdürür. Mistisizm, ökült temalar, kara büyü ve doğaüstü varlıklar şarkı sözlerinin önemli konularını oluşturur.

Satanist Black Metal, Black Metal Scene içinde, müziksel performans dışında bir söylem ve eylemin öne çıktığı bir farklılaşmayı ifade eder. Black Metal’deki satanist söylemin, en net görünürlük kazandığı üslup budur. Satanist söyleme Pure Black Metal, Raw Black ve Black-Death gibi üsluplarda ve Black Metal’in genelinde de rastlanır. Ancak bu üsluplarda “kimi zaman” karşımıza çıkan satanist söylem, Satanist Black Metal Scene’in tüm müziksel ve müzik dışı eylemlerinin dayanağını oluşturur.

Norveç, genel olarak Black Metal’in gelişim gösterdiği ülke olmanın yanında, Satanist Black Metal’in de ana vatanı kabul edilir. Satanist Black Metal üslubunun en önemli ve en aşırı uç temsilcisi olarak Norveçli grup Gorgoroth gösterilir. Grup şarkı sözlerinde satanizmi ana konu olarak alır. Konserler ve müzik videolarında Hıristiyan karşıtı pek çok tema (özellikle yanan haçlar ve yanan kiliseler) ve şiddet unsurları kullanır. Satanic Black Metal Scene’i oluşturan gruplar ve izlerkitle, bir müziksel biçemi paylaşmaktan çok, ortak bir söylemi paylaşırlar.

Kaynaklar:
retmacreative.com/kulturel-gecikme-ve-heavy-metal/


Satanizm Nedir Hakkında Bilgi Kısaca Zararları Nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir