Hastane Randevu İçin Hastalık Bölümleri Açıklamaları

Hastane Randevu İçin Hastalık Bölümleri Açıklamaları

Hastane randevusu internet üzerinden www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ adresinden tüm Türkiye için alınabiliyor ancak hangi hastalık için hangi bölümün seçileceği belli değil. Bölümlerin açıklaması başlıklar altında verilmiştir.

Acil Tıp
Acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu.

Adli Tıp
Adli soruşturma sırasında ortaya çıkan tıp sorularıyla uğraşan birimdir.

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Ağız içerisinde yer alan yanak, damak, dil ,dudak , kaslar vb. gibi yumuşak dokular ile diş ve kemik gibi sert dokular, gelişen kistik veya tümöral patolojiler, diş ve çene kırıkları, sürmüş yada gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olacak işlemler, Çene-yüz bölgesi ağrıları, çene eklemi hastalıkları, tükürük bezi rahatsızlıkları, çene-yüz deformitelerinin düzeltilmesi, bazı sistemik hastalıkların ağız içinde ki bulgularının teşhisi, tedavisi ve kontrolleri bu birimde yapılır.

Aile Hekimliği
Bulunduğu ikametgahta kayıtlı olan çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan tıp uzmanlık dalıdır.

Algoloji
Ağrı tedavisi, her türlü kronik ağrının yanı sıra, nedeni belirlenemeyen ağrılar, baş ağrıları, yüz ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrıların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kronik ağrı, yoğun bakım ve reanimasyon, ağrısız doğum, tüp bebek, acil, girişimsel cerrahi ve ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, Kalp Cerrahisi, Endoskopi, Genel, Rejyonel Anestezi

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Nörocerrahi ya da nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahele yoluyla tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır

Dermatoloji (Cildiye)
Her türlü cilt hastalıkları ile tedavisi ve saç dökülmesiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Diş Hastalıkları (Periodontoloji) ve Tedavisi
Her türlü diş ve dişeti hastalıklarının tedavisinin yapıldığı bölümdür.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Diyabet, Obezite, Tiroid hastalıkları, Metabolizma ile ilgili sorunlar, Büyüme hormonu ile ilgili sorunlar, Böbrek üstü bezi hastalıkları, Kalıtsal hastalıklar, Osteoporoz, pankreas, yumurtalıklar ve testisler, hipofiz bezi gibi iç salgı bezleri ile ilgili hastalıklarının tedavisinin yapıldığı bölümdür.

Enfeksiyon Hastalıkları
Tüm bulaşıcı hastalıkların tedavisinin yapıldığı bölümdür. Enfeksiyon hastalıkları, hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkdır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR), temelde kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, konservatif (cerrahi dışı) tedavisi ve rehabilitasyonunu konu edinen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bununla birlikte, yalnız kas-iskelet sistemi değil, diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizlikler de bu dalın alanına girer. Dolayısıyla FTR, her yaştan hastada; ağrı, işlev kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılık nedeni olan nörolojik, ortopedik, romatizmal ve kardiyopulmoner hastalıkların birincil ya da destekleyici tedavisi ile uğraşır.

Gastroenteroloji
Gastroenteroloji, sindirim sistemi hastalıklarının tedavi edildiği bölümdür. Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas organlarını konu alan ve bu organların ülser, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu: İBS), safra kesesi taşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroid (mayasıl, basur) gibi bilinen hastalıkların tedavisi ile uğraşır. Kabızlık, İshal, Kusma, Bulantı, Karın ağrısı, İrritabıl barsak sendromu, Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi), Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi), Safra kesesi ağrısı gibi rahatsızlıklara bakar.

Genel Cerrahi
Vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalları etkilemiş bölümdür.

Göğüs Cerrahisi
Göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavilerine bakan bölümdür.

Göğüs Hastalıkları
Özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bölümdür.

Göz Hastalıkları
Oftalmoloji, görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bölümdür.

Hematoloji
Kan bilimi. Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isim. Eritrositler (Alyuvarlar) Anemiler, Hemoglobinopatiler, Kan bankası, Lökositler (Akyuvarlar) Lösemiler, Nötropeniler, Miyeloproliferatif hastalıklar, Miyelodisplastik sendrom, Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar, Multipl miyelom, Trombositler ve koagülasyon (pıhtılaşma) Kanama ve koagülasyon bozuklukları, Yinelenen tromboz, Trombositopeni ve trombositoz

İç Hastalıkları
Dahiliye olarak da bilinir. İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekoloji, kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Daha çok kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalı ile eğitim verilen tıp fakülterinde obstetrik, yani doğum ve ilgili patolojileri dışarda tutan ancak bir noktada onkolojiyi de içeren bilim dalıdır.

Kalp ve Damar Cerrahisi
Kalp cerrahları tarafından gerçekleştirilen kalp veya dört büyük damar üzerinde yapılan cerrahi operasyonlardır. Çoğunlukla, endokardit, akut romatizmal ateş, ateroskleroz gibi sebeplerden doğan sessiz iskemi kalp krizi, konjenital kalp rahatsızlıkları ya da kalp kapağı hastalıkları gibi komplikasyonaları tedavi etmek için yapılır. Bu cerrahi aynı zamanda kalp nakli konusunu da içerir.

Kardiyoloji
Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavi sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon), Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi), Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler), Doğuştan kalp hastalıkları yeralır.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Otorinolarengoloji, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) tanı ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık dalıdır.

Nefroloji
Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır.

Neonatoloji
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Doğumlar, Bebek odası ve anne yanında bakım hizmetleri yürütülür.

Nöroloji
Genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi hastalıklara bakar.

Ortopedi ve Travmatoloji
Temel olarak kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travma sonucu oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi eden bölümdür. Eklem hastalıkları, cücelik, El, el bileği, ön kol ve dirsek travmaları, Omurga travması, urları, enfeksiyonları ve skolyoz, kifoz gibi yapısal biçim bozuklukları, Ayak-ayak bileği cerrahisi, Kas iskelet sistemi ile ilgili hastalıklara ve yaralar, kırıklar, yanıklar, ezikler, çıkıklar gibi travmatik lezyonlarla ilgilenen bölümdür.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Temel olarak rekonstrüktif ve estetik-kozmetik cerrahi olarak iki ana başlıkta toplanabilse de çok geniş bir alanda çalışılan cerrahi bir disiplindir. Birçok estetik prosedür rekonstrüktif uygulamalar sayesinde şekillendirilmiş ve rafine edilmiştir.

Psikiyatri
İnsanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi, ruh hekimliği.

Radyasyon Onkolojisi
Kanser tedavisinde iyonizan ışınların kullanılması ile ilgili bilim dalıdır. Radyoterapi ile eş anlamlıdır. Günümüzde kanser tedavisi ile ilgili bilim dalların onkoloji genel tanımı altında sınıflandırılmalarından ötürü radyoterapi yerine Radyasyon Onkolojisi terimi kullanılması tercih edilmektedir.

Radyoloji
Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir.

Romatoloji
Romatoloji, özellikle kas iskelet sistemini tutan hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak romatizmal hastalıklar yalnızca kas iskelet sistemi ile sınırlı kalmaz. Romatizma veya romatik bozukluklar kalp, kemik, eklem, böbrek, deri ve akciğer gibi organları etkileyen bazı tıbbi sorunlar için kullanılan belirli olmayan çok genel bir terimdir.

Üroloji
Üroloji ya da sidimbilim, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir