İçeriğe geç

Erozyonla Mücadele Haftası Ne Zaman 2019

Erozyonla Mücadele Haftası Ne Zaman 2019

Her yıl kasım ayının 3. haftası Erozyonla Mücadele haftası olarak kutlanmaktadır.

Resmi verilere göre, Türkiye’nin topraklarının yüzde 63’ünde şiddetli ve çok şiddetli erozyon vakaları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yüzde 20’sinde orta yüzde 14’ünde ise orta düzeyde erozyon vakaları ortaya çıkmıştır.

Toprak bozulumuna sebep olan etkenler;
Ormansızlaşma
Nüfus artışı
Kentleşme
Kirlilik
İklim değişikliği
Sürdürülebilir olmayan toprak yönetimi
Toprak bozulumu tipleri
Erozyon
Biyoçeşitlilik kaybı
Asitleşme
Kirlilik
Organik madde kaybı / besin dengesizliği
Tuzlanma
Kompaklaşma / sıkışma
Sızdırmazlık / geçirimsizleşme
Organik karbon kaybı

Türkiye’de her yıl tarım alanlarından 500 milyon ton, tüm ülke yüzeyinden 1,4 milyar ton verimli üst toprak, erozyonla yok olmaktadır. Kaybedilen bu topraklar, yaklaşık 400 bin hektar genişliğinde bir araziye eşdeğerdir.

Erozyonla toprak kayıplarını engellemenin bir yolu da korumalı tarım uygulamalarıdır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve son zamanlarda sıklıkla rastlanan durum ise kişiler ya da şirketler tarafından satın alınan bir arazideki ağaçların katledilmesi, toplumun yararına olmayan, insan ve canlıların sağlığını ve geleceğini tehdit eden bir yatırımın yapılması, kıt bir kaynak olan toprağın yok edilmesinde daha etkilidir.

Dünyada kullanılabilir arazilerin yüzde 33’ü toprak bozulumuna uğramış durumda. Türkiye’de ise toprak bozulum tiplerinden sadece erozyon dikkate alındığında bile topraklarımızın yüzde 86’sında erozyon meydana geldiği görülüyor. Toprak bozulumu su kıtlığı, gıda güvensizliği, iklim değişikliğinde hızlanma, yoksulluk, göç, toprak ve toprağa bağlı diğer ekosistem hizmetlerinde azalma gibi sonuçlara yol açıyor.

Toprağın korunması, iklim değişikliğine neden olan kömür ve diğer fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin engellenmesi için yerel ve ulusal yönetimlerin çaba sarf etmesi gerekiyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


AjansEkonomi

Erozyonla Mücadele Haftası Ne Zaman 2019 Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir