Çocuklar Televizyon Yoluyla Sürekli Şiddete Maruz Kalıyor

Çocuklar Televizyon Yoluyla Sürekli Şiddete Maruz Kalıyor

Çocuklar Televizyon Yoluyla Sürekli Şiddete Maruz Kalıyor

Çocuklarda televizyondan şiddete maruz kalmanın saldırganlığı artırdığı öne sürülmektedir. Çünkü şiddet seyircileri heyecanlandırmakta veya uyarmaktadır. Örneğin, polisiye dizilerde suçlulara karşı veya suçluların yakalanması için şiddet içeren eylemlere başvurulması ya da haksızlığın şiddete başvurularak cezalandırılması bu etkinin en bilinen kaynakları arasındadır.

Bu mecranın en zayıf ve korumasız kitleleri de çocuklar ve gençlerdir.

Bazı araştırmacılara göre televizyon uyarıcılarıyla aşırı yüklemenin etkisi de duyarsızlaşmadır. Şiddet edimlerine dolaysız olarak ya da medya aracılığıyla aşırı ölçüde maruz kalmanın, şiddet içeren olaylara karşı normal duygusal tepkileri psikolojik bir donukluğa, boşluğa dönüştürdüğünü saptamaktadır. Bu etki derecesi özellikle medyadaki şiddet içerikli mesajlar, şiddetin haklı görülebilir olduğunu öğrettiğinde daha da artmaktadır.

Çocuklar filmlerdeki şiddete başvuran karakterleri izleyerek saldırgan davranmayı öğrenmektedir. Televizyonda izlediği ve televizyondaki karakterin verdiği tepkiyi, gözlemleyerek içselleştiren çocuk, gerçek hayatta maruz kaldığı benzer bir durumda öğrendiği tepkiyi verecektir. Çünkü daha önce izlediği ve öğrendiği kadarıyla, aynı tepkiyi veren karakter onun gözünde kazançlı ve kahramandır.

Şiddet kullanımının haklı bir gerekçeye dayalı gerçekleştirildiği televizyon sahnelerinin, çocuk tarafından taklit edilme olasılığı yüksektir.

Boş zaman geçirecek uygun ortam azlığı, çocuk ve gençleri kitle iletişim araçlarına yöneltmektedir. Bu nedenle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuzluklar yaparak suç işleme oranlarını yükselttiğine günlük yaşamamızda tanık olmaktayız.

Kitle iletişim araçlarının sınır tanımayan özelliği sayesinde; dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan programların, çocuk ve gençlere şiddet, saldırganlık, öfke modelleri sunan yayınların, insanlardaki suç işleme dürtülerini geliştirdiği görülmüş ve kanıtlanmıştır.

Şiddet, saldırganlık, suç ve ahlak normlarına ters düşen programların, aile büyükleri tarafından seçici davranılarak çocuk ve gençlerin izlemesine izin verilmemeli ve RTÜK’e derhal şikayet edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir