Çin Seddi Neden Yapıldı Kime Karşı Türklerden Korunmak İçin Mi Yapıldı

Çin Seddi Neden Yapıldı Kime Karşı Türklerden Korunmak İçin Mi Yapıldı

Bazı tarihçilere göre Çin seddi, kuzeyden Çin üzerine aralıksız akınlar yapan Türkleri ve Moğolları durdurmak amacıyla ve ülkeden kaçışları önlemek amacıyla yapılmış.

Ancak bazı ayrıntılar Çin Seddi’nin savunma amaçlı yapılmadığını gösteriyor.

Çin Seddi yapımında çalışan bir milyondan fazla işçi ile pek çok suçlu çalışmıştır. Ancak, işçi ihtiyacı fazlalaştıkça, suçsuz insanlara çeşitli suçlar yöneltilerek bu bölgeye gönderilmiş ve Çin Seddi yapımında zorla çalıştırılmıştır.

Doğu ve güneyde denizle, batıda yüksek platolarla sınır, Kuzeyde ise Sarı Irmak ve Karanlık Dağlardan sonra hiçbir doğal sınırı yoktur. Bu bölgedeki sınır için, önceki dönemlerde yapılan duvarların birleştirilmesiyle ortaya Çin Seddi çıkmıştır.

Çinliler sahip oldukları toprak, kent ve köyleri duvarla çevirmeden duramaz. Savunma izlenimi veren bu duvarların asıl amacı sahip olunan toprakların sınırlarını belirlemektir. Duvarların hiçbiri aşılamaz değil ama Çinliler, duvar içinde kendilerini daha güvende hissetmekte.

Çin Seddi’nin sadece savunma amacıyla yapıldığı söylenemez. Çin Seddi’nin yapılışında milyonlarca Çinli insanlık dışı yöntemlerle çalıştırılmış, Hun topraklarına kaçmak isteyenler de öldürülmüştür.

Çin Seddi dağ keçilerinin bile zor tırmandığı zirvelerden geçmektedir. Buralardan bir saldırı gelmesi söz konusu bile olamaz.

Ayrıca Çinliler güçlü durumdayken, Hunların onlara zarar vermeleri mümkün değildi. Hunların güçlü olduğu dönemlerde de, Çin Seddinin bir işlevi yok. Hunlar istedikleri an bu duvarı aşıp Çin topraklarına girdi.

Savunmadan çok Ch’in Shih Huang’ın kendisine karşı oluşabilecek bir başkaldırıdan korkması nedeniyle aldığı bir önlemdir Çin Seddi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir