Binalarda Ortak Kullanım Alanları Nelerdir

Binalarda Ortak Kullanım Alanları Nelerdir

Kanuna göre bir gayrimenkulde her türlü ortak sayılan yerler;

Temel ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlarla taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antre, merdiven, asansör, sahanlık, koridor ve buralarda bulunan genel tuvalet ve lavabo, kapıcı dairesi veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin korunması için bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer dairesi, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınak, her daire sahibinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanallarıyla kalorifer, su, doğalgaz ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, çatı, baca, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Ayrıca yukarıda belirtilen yerler dışında kalan fakat mecburen ortak kullanım yeri olan yerlerde ortak kullanım kapsamına girmektedir.

Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün sahibi bu eklentilerin de tek başına sahibi olur.

Daire sahipleri binanın bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre sahip olurlar.

Daire sahipleri ortak yerlerde kullanım hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat sahibine ait arsa payıyla oranlıdır.

Daire sahiplerinden biri, binadaki tüm daire sahiplerinin yüzde 80’ninin yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin mahkemece tespit edilmesi durumunda yüzde 80 yazılı rıza şartı aranmaz.

Daire sahibi kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm mal sahibinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her daire sahibi bina ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer mal sahiplerine karşı sorumludur.

Daire sahipleri her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Binanın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Daire sahipleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu nedeniyle bunlardan faydalanmaya ihtiyaç duymadığını belirterek gider ve avans payını ödemekten kaçamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen daire sahibi hakkında, diğer daire sahiplerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına ve genel hükümlere göre dava açabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen daire sahibi ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 oranında gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Binanın bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin mal sahipleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar ancak müsaade edilen mal sahibinin uğratacağı tüm zararı derhal ödemekle yükümlüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir