Akıllı Telefonların Arama ve Aranmalarda Yaydıkları Radyasyonun Etkileri

Akıllı Telefonların Arama ve Aranmalarda Yaydıkları Radyasyonun Etkileri

Akıllı telefonun uzun süreli kullanıldığında baş ağrısı, görme bulanıklığı, kısa süreli hafıza kaybı, uyuşturma, kaşıntı, yanma hissi, uyku bozukluğu, elektromanyetiğe bağlı aşırı yorgunluk, bunaltı gibi olumsuz etkilerinin olduğu iddia edilmektedir.

Araştırmacılar baş ağrısı, yorgunluk ve yoğunlaşma zorluğunun yüksek RF radyasyonuna maruz kalan insanların ortak şikâyetleri olduğunu tespit etmişlerdir. İnsan vücudunun yaklaşık olarak yüzde 65 ila 70’i; su, elektrolit ve iyonlardan meydana gelmektedir. Bu nedenle insan vücudu kendine has zayıf bir elektromanyetik alana sahiptir.

Akıllı telefonlardan yayılan RF radyasyonu gibi zayıf elektromanyetik alanlar insan vücuduyla etkileşerek insan vücudunun kendi zayıf elektromanyetik alanını etkilemektedir.

İnsan vücudunun sahip olduğu kendine has elektromanyetik frekanslar insanın sağlığı, hücrelerinin onarılması ve DNA’sının bölünmesi için gereklidir.

İnsan vücudunun sahip olduğu elektromanyetik alan, elektromanyetik ve elektriksel radyasyon gibi dış kaynaklı enerjilerle etkileşebilir ve bu etkileşme insana biyolojik olarak olumsuz etkiler bırakabilir.

Akıllı telefonlardan yayılan mikrodalgalara karşı korumasız olan insan kafasında oluşan sıcaklık eğiliminin belirlenmesi için bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada en kayda değer yüzeysel sıcaklık artışının kulak lobunda, konuşmanın bitiminde ve 20 dakikadan uzun süreli konuşma yapıldığında meydana geldiği tespit edidi. Kulak bölgesinde 15 ila 20 dakikalık konuşma zamanından sonra yüzeysel sıcaklık artışı sinyal seviyesi ve telefon tipine bağlı olarak değişmektedir.

Akıllı telefon ahizeleri maksimum 2W, baz istasyonundan maksimum 10W daha az güç iletmelerine rağmen kullanıcının vücudu ahizenin anteninden kayda değer bir şekilde daha fazla güç absorbe eder ve kısa mesafeden dolayı kullanıcının kafası en yüksek RF radyasyonuna maruz kalmaktadır.

Arama ve aranma esnasında, akıllı telefondan yayılan radyasyondan daha az etkilenmek için telefonun kulağa hemen götürülmemesi önerilmektedir.

Akıllı telefonlar en yüksek seviyede elektromanyetik radyasyonu arama ve aranma esnasında yaklaşık ilk 10 saniyede yaydığı belirlenmiştir. İlk 10 saniyelik zaman aralığından sonra ise yayılan radyasyonun azaldığı tespit edilmiştir. Aranma esnasında ise yapılan ölçüm sonucunda yayılan elektromanyetik gücün yine yüksek seviyede olduğu görülmüştür fakat arama esnasında yayılan güçten daha az olduğu tespit edilmiştir.

Akıllı telefondan yayılan elektromanyetik gücün yüksek olduğu zaman diliminde, maruz kalınan elektromanyetik radyasyon da yüksek olmaktadır.

Ölçüm sonuçlarına göre akıllı telefonundan çağrı isteğinde bulunulduktan yaklaşık 10 saniye veya karşı tarafın telefonu 2 veya 3 defa çaldıktan sonra akıllı telefonunun kulağa götürülmesi, akıllı telefon kaynaklı radyasyondan daha az etkilenme sağlayacaktır. Aranma esnasında gelen çağrı isteğinin cevaplandırılmasında ise yine acele edilmemesi ve akıllı telefonun 2 veya 3 defa çaldıktan sonra kulağa götürülmesi radyasyondan daha az etkilenme sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir