AB Eurojust Yargıda İşbirliği Kurumu Nedir

AB Eurojust Yargıda İşbirliği Kurumu Nedir

Eurojust, AB ülkeleri arasında yargıda işbirliğini sağlayan bir kurumudur. Üye ülkelere ait savcı yargıç ve polis memurlarından oluşur. Üye ülkeler tarafından, kendi hukuk düzenlerine uygun olarak atanan bir savcı, yargıç ya da eş değer yetkiye sahip polis görevlisi olan birer ulusal üyeden oluşacak Eurojust adı altında, tüzel bir kişiliğe sahip bir birim kuran kararın Konsey tarafından kabul edilmesi, AB’nin nitelikli suçla, özellikle terörizmle mücadelede de atmış olduğu önemli bir adımdır.

Genel merkezi Hollanda’nın Lahey şehrindedir.

Serbest dolaşım konusunda gelenekselleşmiş karşılıklı adli yardımlaşma kurallarının da, sınır ötesi suç türlerinin nitelikleşerek geliştiği için artık yeterli olmadığı anlaşılınca Konsey tarafından 28 Şubat 2002 tarihinde kabul edilen bir kararla, Eurojust Birimi kurulmuştur.

Eurojust’ın yetki sahasına giren suç türlerinin; Europol Sözleşmesi’nde yer alan ve Europol’ün her zaman yetkisi altında bulunan suçlar ile bilişim suçları, sahtekarlık, rüşvet, kara para aklanması, çevre suçları, suç örgütü üyeliği ve bu suçlarla birlikte işlenmiş suçlar olduğu, ilgili Konsey Kararı’nın 4. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Europol’ün yetkisi altında terörizm suçunun da bulunduğu göz önüne alınacak olunursa, adli işlemlere yön verecek Eurojust biriminin varlığı, AB’nin terörizmle mücadelesini etkili bir şekilde güçlendirmiştir.

AB’nin herhangi bir ülkesinde terör suçu olarak araştırılan ve kovuşturulan suçların, diğer üye ülkelerde de aynı şekilde araştırılması ve kovuşturulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Europol nezdinde daha çok polisiye tedbirler paralelinde ele alınan terörizmle mücadele alanı, Eurojust ile de yargısal düzlemde ele alınacak önlem ve uygulanacak tedbirlerle genişleyerek AB’nin bu konu üzerindeki ısrarını apaçık belirleyecektir.

Eurojust’ın kuruluş amacı; 2 ya da daha çok ülkeyi kapsayan ciddi örgütlü suçlarda ceza araştırması ve kovuşturmasında üye ülkelerin yetkili makamlarından gelen talepleri dikkate alarak ve Antlaşmalar çerçevesinde yetkili kılınmış kurumlar tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda üye ülkeler ve yetkili birimler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve desteklemek, bir üye ülkenin yetkili makamlarının talebi üzerine Eurojust’ı oluşturan Konsey Kararı’nda belirtilen şartlar kapsamında, bir üye ülke ile üye olmayan bir ülkeyi ilgilendiren ceza soruşturması ve kovuşturmasında bu soruşturma ve kovuşturmanın aydınlatılması için yardımcı olmak, bir üye ülke ile Birlik arasında ortaya çıkan bir suçun kovuşturması ve soruşturması için yardım yapmaktır.

Eurojust’ın kurulma süreci de Europol gibi aşamalı olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir