Köleliğin Yasaklanması Günü Kölelik Ne Zaman Kaldırıldı

Köleliğin Yasaklanması Günü Kölelik Ne Zaman Kaldırıldı

Köleliğin Yasaklanması Günü Kölelik Ne Zaman Kaldırıldı

İnsanları özgürlüklerinden yoksun bırakarak başkalarının malı sayılmaları kölelik olarak adlandırılabilir.

Köleliği ortadan kaldıran ilk kanunlar İngiltere ve Amerika’da 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında çıkarıldı ve sonrasında Avrupa ülkelerinde yasalaşatı.

Avrupa’da İngiltere’den sonra köleliği kaldıran ilk ülke Osmanlı İmparatorluğu oldu. Osmanlı’da kölelik, Sultan Abdülmecid döneminde 1847 yılında bir fermanla yasaklandı. 1926 yılında ise Milletler Cemiyeti bütün dünyada köleliği yasakladı ve Birleşmiş Milletler bu hükmü onayladı.

Kölelik yalnız ilkçağ’da değil, orta ve yeni çağlarda hatta bir kısım Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde yakınçağda da tüm acımasızlığıyla yasa dışı olarak devam ettirilmiştir.

Güney Amerika ve Afrika’nın bazı bölgelerinde halen köle ticaretinin sürdürüldüğü Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmektedir.

Modern hukuk sistemlerinin hepsinde insanlar doğumla birlikte haklara sahip oluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir