Batı Uygarlığının Atası Yunanlılara Attir Yalanı Dünyaya Yutturuldu

Batı Uygarlığının Atası Yunanlılara Attir Yalanı Dünyaya Yutturuldu

Batı Uygarlığının Atası Yunanlılara Attir Yalanı Dünyaya Yutturuldu

Batı Uygarlığının atalarının Yunanlılar olduğu yalanı dünyaya yutturulmuştur ancak bu yalanı daha fazla sürdüremezler.

Gerçek tarih bize şu bilgileri veriyor;
Avrupa medeniyetinin temelini oluşturan Etrüskler Türk‘tür. (Dr. Muazzez İlmiye Çığ)
Türk Topraklarının en eski sahibi Türklerdir. (Kâzım Mirşan)
İlk Devletleri(Ödüsleri) Türkler kurmuştur.
İlk Alfabetik yazıyı Türkler buldu. Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabeleri Ön-Türkçe’den oluşmuştur.
12 Hayvanlı Türk Takvimi Dünyadaki ilk takvimdir.
Pusulayı, anahtarı, saati, kağıdı ve matbaayı, sayıları Türkler bulmuştur.

Türklerin varlığı ve medeniyete katkıları çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Orta Asya’da, bozkırlarda yaşamlarını sürdüren Türklerin her zaman ve her yerde komşuları ile önemli ilişkileri olmuştur. Zaman zaman kavgalar, barışmalar, bazen ortak çalışmalar olmuştur.

Bütün bu dönemler boyunca Ön Türkler ve Türklere ait önemli tarihi eserlerin oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu dönemle ilgili yazılar, tarihi eserler son zamanlarda ortaya çıkarılmış ve bu bulguların Türk kökenli olduğu belirlenmiştir.

Türklerin ilk insanlardan beri var olan bir ırk olduğu bilgisine; insanların Y kromozomuna bakılarak ulaşılıyor. Y kromozomu (soy) babadan oğula geçen kalıtsal bir anahtardır.

İnsanlığın ortak atası Asyalı Türklere dayanıyor. Bilimsel olarak soyun Türkler’den geldiği Kazak Türkü Zakircan Niyazov’un genlerinden anlaşılmış durumda. Batılı bilim insanları tarafından yapılan araştırmada Kazakistan’da yaşayan Zakircan Niyazov’un insanlığın 40 bin yıllık genini taşıdığını ortaya koydu.

National Geographic Genografi Projesi kapsamında 2005 yılında genetik araştırma projesi yapılmıştır. Orta Asya araştırmasında 2 bin Türk’ten kan örneği alındı. Zakircan Niyazov’un kan örneğinin 40 bin yıl önce yaşamış olan ilk insanların Y kromozomu ile aynı olduğu tespit edildi. Tüm Avrupa, Rusya, Kızılderililer ve kuzey Hintliler dahil, 1 milyardan fazla insanın atasının, Orta Asyalı Niyazov’un ailesinden geldiği genetik antropoloji ile belirlenmiş durumda.

Araştırmaları yapan Dr. Spencer Wells; İnsanlığın doğduğu yer Afrika ise Orta Asya da bebeklik zamanını geçirdiği ve büyüdüğü yerdir. Wells insanlığın ortaya çıkışının 60 bin yıl kadar önce Afrika’dan başladığını ancak çoğalma ve yayılmanın 45 bin yıl kadar önce Orta Asya’dan olduğunu belirtiyor.

Türk Dünyası:
Türkler, Azerbaycan Türkleri, Tofalar, Altaylılar, Balkarlar, Başkırlar, Gagavuslar, Kazaklar, Karaimler, Karaçaylılar, Kırgızlar, Kırım Tatarları, Tatarlar, Tuvalılar, Türkmenler, Sakalar, Uygurlar, Özbekler, Hakaslar, Çuvaşlar, Şorlar, İran Azerbaycan Türkleri, Yakutlar vb, Urdular (Hindistan), Kumuklar

Atatürk’ün Türk ulusuna söylevi;
Türk Milleti Asya’nın garbında ve Avrupa’nın şarkında olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına TÜRKELİ derler. Türk yurdu daha çok büyüktü, yakın ve uzak zamanlar düşünülürse, Türk’e yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler eski ve hususiyle yeni tarih vesikaları ile malumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir