Yunanlılar Türkleri Silip Batı Uygarlığı Kendilerine Aittir Yalanını Dünyaya Yutturdu

Yunanlılar Türkleri Silip Batı Uygarlığı Kendilerine Aittir Yalanını Dünyaya Yutturdu

Yunanlılar Türkleri Silip Batı Uygarlığı Kendilerine Aittir Yalanını Dünyaya Yutturdu

Baklavayı bile Türkiye’den çalıp kendininmiş gibi göstermeye çalışan tescil ettiren Yunanlılar Türkleri örtbas edip binlerce yıldır Batı Uygarlığının atalarının kendileri olduğu yalanını dünyaya yutturmuşlardı. Ancak bu yalanı daha fazla sürdüremezler.

Yıllarca hazımsız batı ve batının batısına ait ülkeler tarihi yanlış anlatmış ve sözde Ermeni iftirası gibi yalan tarihi yazmaya devam etmiştir.

Gerçek Türk tarihi bize şu bilgileri veriyor;
Avrupa medeniyetinin temelini oluşturan Etrüskler Türk’tür.
Türk Topraklarının en eski sahibi Türklerdir.
İlk Devletleri(Ödüsleri) Türkler kurmuştur.
İlk Alfabetik yazıyı Türkler buldu.
12 Hayvanlı Türk Takvimi Dünyadaki ilk takvimdir.
Pusulayı, anahtarı, saati, kağıdı ve matbaayı Türkler bulmuştur.

Türklerin varlığı ve medeniyete katkıları çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Orta Asya’da, bozkırlarda yaşamlarını sürdüren Türklerin her zaman ve her yerde komşuları ile önemli ilişkileri olmuştur. Zaman zaman kavgalar, barışmalar, bazen ortak çalışmalar olmuştur.

Bütün bu dönemler boyunca Ön Türkler ve Türklere ait önemli tarihi eserlerin oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu dönemle ilgili yazılar, tarihi eserler son zamanlarda ortaya çıkarılmış ve bu bulguların Türk kökenli olduğu belirlenmiştir.

Amerikalı araştırmacı Yazar Gene D. Matlock’un “Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz” adlı kitabından ilgi çekici bazı bilgiler ve varsayımlar şunlardır;

Matlock; ilk insanların Türklerle başlayıp daha sonra dünyaya dağıldığını, dünyada konuşulan ilk dilin Türkçe olduğunu, bilimin, felsefenin ve dinin yine Türklerden dünyaya ulaştığını bildiriyor.

MÖ 80 binlere uzanan tarihlerde; Dünyanın Kuzey Kutbu ve çevresi (Kuzey Kutbu, Rusya’nın kuzey kısmı, Kafkas/Altay dağları, Orta Asya), bereketli toprakları, içinden geçen nehirleri ve adaları ve ılıman iklimi ile Cennet gibi bir yermiş. Bu bölge o zamanlar “Hiper Borea” ismi ile anılıyormuş.

Bu bölgede yaşayanlara; Ari ırk (Arian/ Aryan) deniliyormuş. Aryan’ların Türklerin ataları oldukları sanılıyor.

Ari ırk mensuplarının yaşadığı yerler; kuzey kutbu ve çevresindeki ılıman iklimli bölgelermiş. Bu alanlar Altay dağlarına kadar uzanırmış. Bu bölgelerde yaşayanlar (Ön Türkler); Türklerin atalarını oluşturuyor. Ön Türklerin en az yarısı sarı saçlı ve mavi gözlüymüş.

Günümüzdeki insanlar elbette ki, eski zamanlardaki gibi yüz olarak atalarına benziyorlar; Avusturyalılar ve Bavyeralılar, Bulgarlar ve Bosnalılar, Macarlar ve Litvanyalılar, Lehler ve Saksonlar, Sırplar ve Ukraynalılar, Çekler ve Hırvatlar, Burgonlar ve Katalanlar vb hepsi de böyledirler.

Onların yarısından çoğu mavi gözlü ve sarışındırlar (tıpkı eski Türkler gibi). Amerikalılar, İngilizler, Ermeniler, Gürcüler, İspanyollar, İtalyan’ların Türklerle akrabalık bağları vardır. Özellikle İranlıların, Rusların ve Fransızların Türklerle yakın akrabalık bağları vardır.

MÖ 12.000 – 10.000 yıllarında, dünyada büyük bir iklim değişikliği olmuş. Bu iklim değişikliğinin muhtemelen Dünyaya büyük bir meteorun çarpması veya dünya ekseninin değişmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor.

Bunun sonucunda Kuzey kutbunu sular basıyor (Tufan!!) ve Kuzey Kutbu sular altında kalıyor. Zamanla aşırı soğukların oluşması ile bütün bu bölgede buzullar oluşuyor. Burada yaşayan insanlar; kuzeyden güneye doğru göç ederek daha ılıman bölgelere ulaşıyorlar.

Bu göçler daha çok günümüz Türkiye’sine ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin bulunduğu yerlere olmuştur. Bu bölgelere kaçan insanlar; Türkler ve Afganistan, Pakistan, İran, Irak ve Orta Asya ülkeleri dahil çok geniş bir alanı kapsayan bir Federasyon oluşturdular. Sonunda bu Konfederasyonları dağıldı. Belki de bu zamanlarda Yunanlılar Türk kardeşlerine sırtlarını çevirerek ayrı bir yola gitmeye karar verdiler. Bu dağılan ülkeleri biz Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve diğerleri olarak bilmekteyiz.

Bazı ülkelerin isimlerinin sonu “stan” ile bitmektedir. Stan ekinin kökeni Su-Tannu(üstün fatihler)’den gelmektedir.

Dünyadaki göçlerin sürmesi ile birçok kişi Hindistan’ın içlerine kadar yayıldılar ve orada mevcut olan yüksek bir uygarlığa kendi bilgeliklerini de kattılar. Hindistan’a girdikten nerdeyse hemen sonra iki bölge arasında karşılıklı nüfus yerleşmeleri başladı. Dini inançlarını birleştirdiler.

Onlar ayrıca Mısır, Sümer, Çin ve bildiğimiz tüm diğer kadim uygarlıkları kurdular. Onlar bize değişik alfabe ve hatta dinlerimizi bile verdiler. Dolaylı veya dolaysız olarak, onlar İnka, Aztek ve Mayaların atalarıydı. Onlar Tihuanaco ve Karal gibi kadim ve yüksek Güney Amerika şehirlerinin de mimarlarıydılar.

Türk Dünyası:
Türkler, Azerbaycan Türkleri, Tofalar, Altaylılar, Balkarlar, Başkırlar, Gagavuslar, Kazaklar, Karaimler, Karaçaylılar, Kırgızlar, Kırım Tatarları, Tatarlar, Tuvalılar, Türkmenler, Sakalar, Uygurlar, Özbekler, Hakaslar, Çuvaşlar, Şorlar, İran Azerbaycan Türkleri, Yakutlar vb, Urdular (Hindistan), Kumuklar

Atatürk’ün Türk ulusuna söylevi;
Türk Milleti Asya’nın garbında ve Avrupa’nın şarkında olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına TÜRKELİ derler. Türk yurdu daha çok büyüktü, yakın ve uzak zamanlar düşünülürse, Türk’e yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler eski ve hususiyle yeni tarih vesikaları ile malumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir