İçeriğe geç

Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Büyük Bir Risk Altında Hizmet Sundukları Ortaya Çıktı

Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının Büyük Bir Risk Altında Hizmet Sundukları Ortaya Çıktı

Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Büyük Bir Risk Altında Hizmet Sundukları Ortaya Çıktı

Türk Tabipleri Birliği tarafından 20 Mart 2020’de sağlık çalışanlarıyla web tabanlı gerçekleştirdiği araştırmaya 74 şehirden 1820 sağlık çalışanı katıldı. Sağlık çalışanlarnın yüzde 70’i çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla Çin’den gelen virüsü taşıyan hastası olduğunu, yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtmiştir. Yanıt verenlerin yüzde 48’i çalıştığı kurumda ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü salgında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim almadığını, yüzde 53’ü salgında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si Çin virüsü ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini ifade etmiştir.

Sağlık çalışanları eldiven, önlük/forma, tıbbi maske, tek kullanımlık önlük/tulum, siperlik, gözlük ya da koruyucu gözlük ve N95 maske bulmada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunmaktadır. Risk değerlendirmesi çalışmasının ilk verileri Kişisel Koruyucu Donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret etmektedir. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturmakta, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği; pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini belirtiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşılabiliyor:
www.istabip.org.tr/site_icerik/2020/korona/covid19_riskdegerlendirme.pdf

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Sağlık

Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Büyük Bir Risk Altında Hizmet Sundukları Ortaya Çıktı Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir