İçeriğe geç

Öğretmende Bulunması Gereken Temel Özellikler Mesleki Nitelikler Yeterlilikler Nelerdir

Öğretmende Bulunması Gereken Temel Özellikler Mesleki Nitelikler Yeterlilikler Nelerdir

Öğretmende Bulunması Gereken Temel Özellikler Mesleki Nitelikler Yeterlilikler Nelerdir

Bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler hakkında birçok araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonucu farklı kişilik özelliklerinin önemi üzerinde durulmuştur.

Herkesin uzlaşabileceği standartlar henüz oluşturulamamış durumda ama genellikle tüm eğitimciler tarafından kabul gören, bir öğretmende bulunması gereken özellikler şöyle özetlenebilir:

Başarı ancak sevgiyle mümkündür. Öğretmen sevecen olmalı, öğrenciyi sevmeli, sevdiğini hissettirmeli. Çünkü eğitim sevgiyle başlar. Sevgiyle yaklaşmak aynı zamanda güven duygusunu da pekiştirir.

Çağdaş bir liderlik özelliği olmalıdır.

Çocuk hakları, insan hakları, anayasa ve demokrasi ilkelerinin tümünü benimsemeli, uluslararası anlayışı, işbirliğini, dostluğu, barışı destekler, bu davranışların kazanılması için çaba gösterir.

Derste istekli, canlı, enerjik ve aktif olmalıdır. Kişisel sorunlarıyla sınıfı ve okulu meşgul etmemelidir.

Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerileri ve estetik anlayışını geliştirebilmeli, etkili kullanabilmelidir.

Empati kurabilmeli, esnek olmalı, ihtiyaçlara uygun değişiklikler yapabilmelidir.

Esprili olmalıdır. Bu özelliğe sahip öğretmenler dozunu iyi ayarlamak koşuluyla dersi daha eğlenceli hâle getirirler, gerilim azalır, disiplin sorunları en aza indirilmiş olur.

Her toplumun kendine özgü kültürel yapısı ve değerleri anlayışıyla öğrenme-öğretme ortamını düzenlemelidir.

Hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Bireysel faklılıklardan dolayı yavaş ve hızlı öğrenenler olduğunu unutmamalı, sabırlı olmalı, duygularını kontrol altında tutmalı, en küçük olumsuzluklarda hemen cezalandırma yoluna gitmemeli, hoşgörülü olmalıdır.

İnsan psikolojisi konusunda uzman olmalıdır.

İyi giyinmeli, temiz ve düzenli olmalı, güzel ve etkili konuşmalıdır.

Kendini geliştirmeye, yenilemeye ve eleştirmeye açık olmalıdır. Eğitim teknolojilerini iyi takip etmelidir. Mesleki gereksinimlerinin farkında olarak gerekli hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılmalı, alanı ile ilgili yayınları izleyebilmelidir. Bu tür organizasyonlara katkı sağlayabilmelidir.

Mesleğini sevmeli, herkese karşı önyargısız bir tavır içinde olmalıdır. Güler yüzlü, adil, dengeli olmalıdır.

Öğrenci ve meslektaşlarının fikirlerine, farklı inanç, görüş ve gruplara karşı saygılı ve uzlaştırıcı olmalıdır.

Öğrencileri birey olarak görmeli, onlara değer vermeli ve değerli olduklarını fark ettirmelidir. Öğrencinin özelliklerine uygun davranmalı, farklılıklarına saygı göstermelidir.

Öğrencilerin bedensel, zihinsel, dilsel, duygusal, kültürel faklılıklarına, ilgi ve gereksinimlerine ilişkin anlayışını öğrencilerin öğrenmesini desteklemek ve daha ileriye götürebilmek için kullanmalıdır.

Öğrencilerin ilgi, beklenti ve gereksinimlerini dikkate almalı, farklı öğrenme biçimlerini göz önünde tutarak süreçleri öğrencilerle birlikte planlamalıdır.

Öğrencilerin kazanımlarını sürekli artırmayı amaç edinmeli, özgüvenlerini kazandırabilmelidir.

Öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlayabilmelidir.

Öğretmen öğrencilerinin başarılı olacağına inanmalı ve onları başarılı olmaları için desteklemelidir. Öğrencilerini öğrenmeye karşı cesaretlendirici ve destekleyicidir.

Psikolojik ve fziksel boyutlarıyla birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir.

Sınıf içinde bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirebilmelidir.

Yardımseverlik, dürüstlük, güvenirlik gibi sosyal özelliklere sahip olmalıdır.

Yeni görüş, bilgi ve fkirlere açık olmalı, tarafsız olmalı, bunu öğrencilere hissettirebilmelidir.

Zamanı etkili bir şekilde kullanmalı, dersi zamanında başlatmalı, zamanında bitirmelidir. Öğrencilerini de zaman yönetimi konusunda bilinçlendirmelidir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


AjansBilgi

Öğretmende Bulunması Gereken Temel Özellikler Mesleki Nitelikler Yeterlilikler Nelerdir Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir