Hollanda Sömürgeciliği ve Sırplara Bosna Katliamı İçin Verdiği Destek Hakkında Bilgi

Hollanda Sömürgeciliği ve Sırplara Bosna Katliamı İçin Verdiği Destek Hakkında Bilgi

Hollanda Sömürgeciliği ve Sırplara Bosna Katliamı İçin Verdiği Destek Hakkında Bilgi

Sömürgecilik, başkalarına ait maddi değerlerin ele geçirilmesidir. Maddi değerler ele geçirilirken bunu sağlayabilmek adına sömürgeci devlet; sosyal, siyasal, kültürel her türlü aracı kullanmayı hedefler.

İspanya ve Portekiz’den sonra, XVII. yüzyılda Hollanda, Fransa ve İngiltere sömürgecilik faaliyetlerine başladı.

Hollanda’nın sömürgeleştirdiği coğrafyasında Endonezya, Surinam, Antiller’in yanı sıra Kuzey Amerika, Güney Afrika ve Brezilya da yer almıştır.

Hollanda ve Portekizliler, Hindistan ve Sonde Adalarında siyasi üstünlük sağlayarak bu bölgedeki ticaret tekelini ellerine geçirdi.

Kendisinden çok daha büyük toprak ve nüfusa sahip ülkeleri sömürgeleştiren Hollanda’da bu gelişmelere öncülük eden kurum Doğu Hindistan Şirketi’dir.

East Indian Company Hollanda şirketinin Güney Amerika’daki kaçakçılık faaliyetleri son derece yaygındı.

Luraghi, Sömürgecilik Tarihi isimli kitabında İngiltere’nin Hindistan’a saldırmasının arkasında Hollanda’nın Endonezya’daki rakipsiz egemenliğinin yattığını belirtir. Hollandalıların Endonezya’daki organizasyonu ve denizdeki gücü İngilizleri Hollanda’nın bölgedeki üstünlüğünü kabul etmeye itmiştir.

Hollanda sömürgesi olan Endonezya, uzun süre bu devletin hâkimiyeti altında kaldıktan sonra, 17 Ağustos 1945 tarihinde bağımsızlığını ilân etmiştir. Fakat Hollanda bu ülkenin bağımsızlığını, bağımsızlık savaşı sonrasında, 27 Aralık 1949 tarihinde kabul etmiştir.

Surinam’ın bilinen ilk sakinleri Kızılderililer’dir. Surinam sahilleri 1499’da İspanyol denizcisi Alonso de Ojeda tarafından keşfedildi; ancak İspanyollar’ın burayı ele geçirmesi yaklaşık bir asır sonra gerçekleşti ve hakimiyetleri fazla uzun sürmedi. 1616’dan itibaren bölgede Hollanda, 1651’den sonra da İngiltere yerleşim merkezleri kurmaya başladı. Bu iki devlet arasında bölgeyi ele geçirmek ve sömürgeleştirmek için çıkan savaş sonunda İngiltere, Breda Antlaşması’yla New Amsterdam’a (New York) karşılık Surinam’daki haklarını Hollanda’ya bıraktı.

Surinam’da kölelik diğer Hollanda sömürgelerinde olduğu gibi ancak 1863 yılında kaldırıldı ve bu tarihe kadar müslüman köleler birçok defa ayaklandı. Bu ayaklanmaların en başarılı olanları Senegal doğumlu Arabi ve Zemzem isimli kölelerin önderliğinde gerçekleşenlerdir. Zemzem 1761 ‘de Hollandalılar’ı kendileriyle barış mzalamaya mecbur bıraktı.

Köleliğin kaldırılmasından sonra Hollandalılar şeker kamışı plantasyanlarında zorunlu işçi çalıştırmaya başladılar. Bunun için Surinam’a 1873’ten 1916’ya kadar çoğu Endonezya’dan olmak üzere diğer sömürgelerinden yaklaşık 34 bin işçi getirdiler. Bunların 6 bini müslümandı ve kendilerine çok sert davranılıyordu. Kötü hayat şartları zorunlu çalışmanın kaldırıldığı 1922 yılından sonra artarak devam etti.

Sürinamlılar ile Antilliler ve Arubalılar, eski ve halen Hollanda sömürgesi olan ülkelerden gelmektedirler. 17. yüzyılda İngiltere ve Hollanda tarafından sömürgeleştirilen Sürinam, 1975 yılında bağımsızlığına kavuştuğunda, Hollanda’yı tercih edenler büyük bir göç dalgasına sebep olmuşlardır. Antilliler ve Arubalılar, “Hollanda Antilleri” olarak bilinen adalardan (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten ve Sint Eustatius) gelen ve halen Hollanda Kraliyeti’ne bağlı olan etnik gruplardır.

1993 yılında Birleşmiş Milletler Srebrenitsa’yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etmişti. Binlerce Boşnak, Srebrenitsa’nın hemen dışındaki Potocari’de bulunan, Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barışgücü karargahına sığınmıştı. Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söylemiş, ama sonra karargahtaki Boşnakları Sırp güçlere teslim etmişti. Srebrenitsa katliamında toplam 7 bin Boşnak erkek öldürülmüştü.

Belçika temel olarak Hollanda’ya karşı Belçika topraklarında yaşayan insanların intikam duyguları için bir araya gelmelerinden ortaya çıkmış bir devlettir.

Avrupalıların tanımadığı bir bitki olan lale 16. yüzyılda Osmanlı topraklarından Hollanda’ya gitmiş, 18. yüzyılda ise Osmanlı tarafından Hollanda’dan ithal edilir hale gelmiştir.

Hollanda küresel ısınma nedeniyle sular altında kalıp yok olacak ülkelerin başında geliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir