Hava Kirliliği Önlenmezse Ülke Çölleşmeye Başlar

Hava Kirliliği Önlenmezse Ülke Çölleşmeye Başlar

Hava Kirliliği Önlenmezse Ülke Çölleşmeye Başlar

Hava kirliliğinin önüne geçilmediği takdirde, yağmurlar toprağın kalitesini bozarak çölleşmeye yol açar. Ülkenin hem tarımı kötüye gider hem de solunan hava kötü olduğu için hastalıklarda artış gözlenir. Tarım kötüye gittiğinde kıtlık başlar ve açlık sorununu ortaya çıkarır.

Hava kirliliği ısınma, fosil yakıtlardan çıkan ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliği olarak sınıflandırılabilir.

Teknoloji ilerlemesi ve enerji tüketiminin artması, nüfusun ile birlikte ısınma ihtiyacının artması, şehirlerin büyümesi, motorlu araç kullanımının yaygınlaşması ve endüstriyel sanayide genişleme hava kirliliğinin esas sebepleridir.

İstanbul nüfusundaki hızlı artış ve kalitesiz yakıt kullanımı 1985’li yıllardan itibaren hava kirliliği başlatmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren tehdit edici boyutlara ulaşan kirli hava standartların birkaç kat üzerine çıkmıştır.

Hava kirliliğini önlemek için;
Sanayi tesis bacalarına zorunlu filtre takılarak, sanayi kuruluşları için yer seçimi düzenli yapılmalı,
Ev baca ve soba boruları her yıl periyodik temizlenmeli,
Sadece TSE belgeli sobalar kullanılmalı,
Pencere, kapı ve çatı izolasyonu yaptırılmalı,
Kalorisi düşük havayı çok fazla kirleten kaçak kömür kullanımı yasaklanmalı,
Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,
Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi yasaklanmalı,
Şehirlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için elektrikli araçlar teşvik edilmeli,
Biyoyakıtların toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştırılmalı,
Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli, ağaçlar kesilmemeli,
Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir