İçeriğe geç

Girişimciliğin Yol Haritası Çizildi

Girişimciliğin Yol Haritası Çizildi
Türkiye’de girişimcileri bekleyen fırsatlar, başarılı bir girişimci olmanın önemli noktaları, girişimcilikte eğitimin önemi ve Türkiye’deki girişimcilik algısının ele alındığı Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası Paneli, AmCham Türkiye/ABFT tarafından gerçekleştirildi.

Sektörün girişimciliğe sağladığı imkan ve destekler;
Türkiye’de etkin ve genç girişimciliği alanlarındaki fırsatlar ve zorluklar ve etkin girişimcilerin iş modellerinin yarattığı istihdam ve büyüme potansiyeli
Türkiye’de girişimcilik ve istihdam konusunda kadının konumu ve fırsat eşitliği modeli
Türkiye’de Girişimcilik alanındaki fırsatlar ve durum analizi
Üniversitelerin girişimciliğe bakış açısı ve desteği konularında görüşler paylaşıldı.

Amway Türkiye Genel Müdürü, Amway bütün dünyada farklı ülkelerde girişimcilik ruhunu öne çıkarmak için çalışmaktadır. Bu nedenle araştırma sonuçlarını toplum önünde genel tartışmaya açmak ve kanaat önderlerinin bugün burada yaptığımız gibi girişimcilikle ilgili görüşleri tartışmalarını teşvik ediyoruz.

Genel amacı, farklı ülkelerdeki girişimcilerin ekonomik potansiyeline işaret etmek ve potansiyel girişimcileri planlarını hayata geçirmelerinde desteklemek olan araştırmada Türkiye’de her 5 katılımcıdan 3’ünün yani %61’i kendi işine sahip olmaya yönelik tavrı olumlu. Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada. Ayrıca üniversite mezunu katılımcıların girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştıkları görülüyor. Özellikle 30 yaşın altındaki genç katılımcılar ve öğrenciler ciddi bir girişimcilik ruhu sergiliyor.

Farklı yaş gruplarının sonuçları değerlendirildiğinde ise 50 yaşında bir düşüş gözlemleniyor. 20 ila 29, 30 ila 39 ve 40 ila 49 yaşlar arasındaki katılımcılar, %63 ila %68 arasında değişen oranlarda olumlu tavır sergiliyor. Bununla birlikte, 50 ila 59 yaşları arasındaki katılımcılarda, onay %47’ye düşüyor.

Bölgeler bazında %78 ile Doğu Anadolu ve %75’er oranla Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki katılımcılar girişimciliğe karşı olumlu bakıyor. Ege Bölgesi ise %30 oranıyla % 70’lik dünya ortalamasının çok altında kalıyor.

Türkiye’de bir işe başlamanın en cazip tarafı, % 40 oranla bir işverene bağlı olmamak ve kendi kendisinin patronu olmak düşüncesi birinci sırada. Bunu % 35 ile kişisel tatmin ve kendi fikirlerini gerçekleştirme imkânı ve % 32 ile ikinci gelir olanakları izliyor. Aileye daha iyi uyum, boş zaman ve kariyer de diğer faktörler arasında yer alıyor.

Farklı yaş grupları arasında önem sırası değişiyor. Kişisel tatmin’e en fazla ilgi duyanlar 20-29 yaş grubundan çıkıyor. 30–39 yaş grubunda olanlar bir işverene bağlı olmamak ve kendi kendisinin patronu olmak daha birincil faktörken 40–49 yaş grubunda ise ikinci gelir olanakları öne çıkıyor.

Türkiye’de kendi işinin sahibi olma yönündeki isteklilik %39 oranla dünya ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Katılımcıların %11’i de halihazırda kendi işine sahip olduğunu belirtiyor. Ancak tıpkı uluslararası ortalamada olduğu gibi, Türkiye’deki her 3 kişiden 2’si girişimlerinde başarısız olma korkusunu işletme kurmalarının önünde bir engel olarak görüyor.

Kişisel ve sosyal değerler iş kurmada Türkiye’den katılımcılar için oldukça önemli. Kişisel hayal kırıklığı, özgüven kaybı, ailemi hayal kırıklığına uğratmak veya kaybetmek ve arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarım nezdinde itibar kaybetmek gibi nedenleri yeni bir iş kurmanın önünde engel olarak görürken, uluslararası ortalamalar çok daha düşük. Bunlarla birlikte bir işte başarısızlık korkusu, 30 yaşın altındaki genç katılımcılarda %70. Geçici olarak çalışmayan katılımcılar ise başarısızlıktan diğerlerinden daha da fazla korkuyor. Finansal yükler, bu kesim için diğer vatandaşlara kıyasla daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Türkiye’den katılımcılara göre bir iş kurarken en cesaret verici faktör % 40 oranla aile ve sosyal çevrenin desteği. Bu durum uluslararası ortalama için çok daha az önemli. Ayrıca % 28 ile kamu finansmanı ve başlama kredileri, düşük riskli iş modelleri ve girişimcilik eğitimi ve iş becerilerinin öğretilmesi de bu kararı destekleyen etkenler.

Her beş kişiden biri de bürokratik kolaylıklar, mentorluk, iş ağları ile destek ve insanlara başarısızlık müsadesi veren bir kültürün iş kurmak için teşvik edici faktörler olarak kabul ediyor. Araştırmada bu konuyla ilgili çıkan ilginç bir sonuç da üniversite derecesi olanların girişimcilik eğitimi ve iş becerilerinin öğretilmesi’ne olan talepleri daha yüksek olması.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç

Benzer içerikler


Ekonomi

Girişimciliğin Yol Haritası Çizildi Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir