Ego İd Üst Benlik Ne Demek Kısaca

Ego İd Üst Benlik Ne Demek Kısaca

Egoizmde birey sadece kendi çıkarları konusunda hareket eder.

Bu konuda çalışmalar yapan Sigmund Freud, insan bilincini; id, ego ve süperego olarak üçe ayırdı. İnsanların toplum içindeki sosyal durumu bu üç ayrı aşamadan yola çıkarak değerlendirilir. İnsanların bir anda nasıl bu üç aşamayı taşıdıkları ve nasıl duygularının kurbanı olabildiklerini yaşayarak gören Freud, buna yüz yıldır tartışılıp çürütülemeyen tezleriyle açıklık getirmeye çalışmıştır.

İd Nedir?
İçimizdeki doyumsuz hayvandır. Kendisini yalnızca ihtiyaçlara göre ayarlayan, eleştiri kabul etmeyen, güdüsel, durdurulamayan yanımızdır. Buna verilebilecek en iyi örnek cinsellik, saldırganlık, açlık, kin vb. Bu yönü ağır basan birey vicdan olgusundan yoksundur. Kişinin ilkel benliğidir aynı zamanda kişiliğin çocuksu tarafı da denilebilir. Hazzın doyumu ilkesine göre çalışır. Hiçbir sosyal kuralı önemsemeyen, tek istediği, isteğinin anında yerine getirilmesidir. Bir bireyde İd’i dengelemek için ego (Kişilik Savunma Mekanizması) devreye girer.

Benlik (Ego) Nedir?
Freud bilincin orta aşaması olarak izah ettiği ego, doğa ya da çevre ile id arasında bir denge unsurudur. Çevrede ya da doğada bulunan maddelerin uygunluğunu yine tarafsız bir zeminde kontrol eder ve bu nesnelerin uygun olup olmadığını belirler. Aynı zamanda eleştiri yapan bölüm olup, güdüleri durdurma ile ilgilenir. Örneğin alt bilinç olarak izah edilen id acıktığı zaman hemen bir şeyler bulup yemeyi amaçlar. Ancak benlik (ego) bunun daha uygun bir zamanda olması veya olmaması gerektiğini hatırlatıp onu dizginler.

Freud’un sözüyle ego şahlanmış bir at üzerindeki şovalye gibidir. İd ile süperegonun isteklerini uzlaştırmaya çalışan hakemdir.

Üst benlik (Süperego) Nedir?
Kural ve değerler bütünlüğü içinde insana yön veren bölümdür. Bu bölüme vicdan da denilebilir. Bu bölüm daha çok emir ve yasaklara göre bir yol belirler. İyi ya da kötüyü birbirinden ayırmaya başladığımız süreçlerde gelişir ve olgunlaşır. Zamanla aile, anne ve baba, çevre, okul, din, geleneklerden öğrendiklerimiz içselleştirilir ve bizim değer ve kurallar bütünlüğümüzün oluşmasına yardım eder. Bu açıdan bu üç temel bilinç şekillenmesinin belli düzeylerde bizlerde yetersiz olması gerçekten iyi olmaz. İnsan, düşünen bir varlık ve zararı önceden hesaplayabilecek; sonradan öğrenebilecek bir yapıya sahiptir. Kimi bunun Tanrıdan geldiğini düşünür, kimi de Freud gibi Evrim Kuramı şeklinde izah eder. İkisinde de ortak olgu vicdandır. Süperego, baba figürünün ve kültürel adetlerin içselleştirilmiş bir sembolüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir