Yol Radarlarına TSE Denetimi Getirildi

2 sene önce 0
Yol Radarlarına TSE Denetimi Getirildi

Karayollarında hız kontrollerinde kullanılan cihazların hatalı ölçüm yapmasının önlenmesi için Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Hız İhlal Tespit Donanımlarının yerinde ve laboratuvarda doğruluğunun tespiti ve muayenesi için uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşu yetkisine sahip olan Türk Standardları Enstitüsü(TSE) yetkilendirildi.

Muayene sonucunda doğru ölçüm yapan donanımların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapan donanımlar ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek.

Cihaz kontrolleri; ilk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri olarak yapılacak.

İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen Hız İhlal Tespit Donanımlarının satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen Hız İhlal Tespit Donanımlarının yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olanların tamir ve ayarlanmalarından sonra yapılan muayene ve geçerlilik süresi bir yıl.

Periyodik muayene, Hız İhlal Tespit Donanımları için yapılan genel muayene olup geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süre son muayenenin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Ani muayene, Bakanlık ve il müdürlüklerinin görecekleri lüzum veya ihbar üzerine, Hız İhlal Tespit Donanımlarının bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir.

Şikâyet muayenesi Hız İhlal Tespit Donanımlarının doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcının veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

Stok muayenesi ise ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan cihazların periyodik muayene süreleri içinde tekrar muayeneye tabi tutulmalarıdır.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi