Yenileşim Nedir Kısaca Anlamı Tanımı

2 sene önce 0
Yenileşim Nedir Kısaca Anlamı Tanımı

Yenileşim, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.

Yenileşim, yeni fikirleri(ürün, metot veya hizmet gibi) değer oluşturan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İlk basamak, yeni fikirlerin ortaya çıkması, ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni fikirlerin ticarileştirilmesidir.

Yenileşim, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, yenileşim için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi